Litera m

A | B | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | Z
Mahota: (ota) mts.: Afaka hanao hadisoana, handika lalàna na fitsipika; mahatonga hanota. Ahitsio
Mahozatra: na Maozatra (hozatra) p. t.: Mafy tonontononona sy mirirotra. i h.o,: Mafy be, sarotra izaitsizy. Ahitsio
Maika: (aika) p.t.: Misy zavatra tsy maintsy halehahaingana: Maika aho. • Maimay hanao zavatra, dodona: Maika hiteny er? izy. / Maika hamonjy masinina aho. 1 Enti-milaza zavatra tsy azo ampiandrasina ela, tsy maintsy hatao haingana: Raharaha maika t.i.f : Mehina I manamaika, fanamaika, mpanamaika 1 anamehana, fanamehana l mahamaika / mafmaika / fahamaikana, hamaikana, hamehana. * Ohab.: Maika tsy faingana toa dian'ondry: dodona nefa tsy lasa lavitra akory. ¶ M.h.: Dodona, kododona, dodoka, dodotra, rototra, rodoka, somadodoka, somarodoka, somarototra, maimay, mitaitay, mirotoroto, mi7rorobobo, miheninkenina, mikoropaka, sevotsevoka, milomay, maintavo, forehitra, mivoa-jamala, misehotra, misalehotra, mikododoka, minitinitika, Atao maika, vita maika, kongomaika, kongorevo, ankamehana, sondrodrahona, aniritra, tandrevaka, tandrametaka, peta-toko. Ahitsio
Mailahina: (mailaka) mt. ih. (mailaho): Atao tongamailaka, kinga. Ahitsio
Mailaka: p.t.: Kinga, haingana, mavitribitrika raha mandeha: Mailaka er? izy raha mande-ha. • Havanambanana, mahay no sady haingana: Mpiasa mailaka Rakoto. - t.i.f.: Amailaka, mailahina, voamailaka I manamailaka, fanamailaka,mpanamailaka 1 anamailahana, fanamailahana / mahamailaka I mailamai• laka I hamailahana. Ahitsio
Mailo: p.t: Malina sady kinga maso, feno fitandremana: A-oka ho mailo tsara ianareo fa ny ratsy tsy kely lalana Ahitsio
Mailoka: p. t.: Meloka, tsy mahitsy. Ahitsio
Maily: (angl. mile) a,: Ny refin'ny 1.609 metatra (refy fampiasa taloha). Ahitsio
Maimaizina: (maimay) mt.ih. (maimaizo): Asaina manao na mandeha haingana; dodo-nana, mehina. Ahitsio
Maimay: (hay) p.t.: Dodona, maika: Maimay er? izy handeha omaly; izao anefa, tsy rototra indray. Ahitsio
Maimbo: (imbo) p.t.: Ratsy fofona, mamoaka fofona mankandoa: Maimbo ity atody i-t? izany. • ho.: Afa-baraka: Maimbo amin'ny tany amamonina izy. ¶ M.h.: Afa-boninahitra, afa-pofona, maimbo tsikahonkahona. i t.tf.: Maimboina, amaimbo, voamaimbo / manamaimbo, fanamaimbo, mpanamaimbo 1 anamafmboana, fanamaimboana / mahamaimbo / mafmbomaimbo I hamaimbo, fahamaimbo / haimbo, hamaimboana, fahamaimboana. - F.-p. :Maimbo afo na maimbo setroka: mamofona afo na setroka, / Maimbo andro: mamofona azon'ny hainandro. /Maimbo bona: enti-milaza ny volom-behivavy azon' ny menaka tavonany azy. / Maimbo erona: misy fofonjavatra may. / Maimbo fana: enti-milaza ny fofona re amin'ny vehivavy vao terabao, na fofon'ny vary na hena nialina andro ka nohafanaina ny ampitso maraina. / Maimbo amp?: mamofona fivalanan-drano izay mihandrona maharitra amin'ny tavy na mipetraka amin'ny fitafiana kotsany matetika fa indrindra manetons avy amin'ny toerana anariana rano maloto isan'andro. /Maimbo ladina: enti-milazafofona mahafenofeno re amin'ny ahitra na anana mbola tanora / Maimbo lazo: ilazana ny a• hitra na anana manjary misy fofona fa voadaniky ny hainandro, enti-milaza koa ny fofon'ny mangahazo izay tsy maina tsara eo am-pihahazany. / Maimbo manitra: entimilaza fofona tsy hita hatao tsara na ratsy. / Maimbo ra: tezitra na vinitra mafy hamaly faty (nalaina tamin'ny omby vonoina izay tezitra misafoaka noho ny fandrenesany ny fofon'ny rany efa manorika), / Maimbo raikona: enti-milaza ny fofon' ny taolana na tandroka voadotra; • h.o,: Afa-baraka. 1 Ahitsio
Maimbo: reny: ilazana ny ro- Mai nono na ny tantely manomboka ho simba, mavao. / Maimbo tain'akoho: akohokely izay mbola tsy famono, izay aharenesana fofona masiso rehefa masaka na re hefa hafanaina. / Maimbo ta-vo: maimbo menaka, ilazana ny hena aharenesana ny fofomenaka nony masaka./Maimbo tsikahonkahona: voalevilevy izaitsizy, afa-baraka. / Maimbo vava: enti-milaza olona misy fofon'aina maimbo noho ny aretina na ny tsy fahavarana manadio ny aty vava — ny olona mpiteny maloto dia lazaina fa maimbo vava koa. I Maimbo veto-na: maimbo noho ny aretina na noho ny halotoana sy havoretrana. / Maimbo von y: enti-milaza ny vonin-javamaniry izay tsY manitra. ¶ M.h.: Mamofona, mafaraka, mavao, mavingo, malany, many, masiao, mavoroka, mantsina, mangidy, mangeroka, mahavaky trano. Ahitsio
Maimbobe: a.: Karazan' ahitra Ahitsio
Maimboina: (imbo) mt.ih. (maim boy): Atao tonga maimbo. Ahitsio
Maimbokely: (t. tr.) a.: Tongologasy. Ahitsio
Maina: p.t.: Tsy lena, tsy man-do: Efa maina ny lamba ka ampidiro. • Tsy avy orana: Maina ny andro ka nanahy vary izahay. ? Ritra ny rano tao aminy, tankina: Maina ilay dobon-trondro atsy auaratra • h.o.: Diso fanantenana, gaina fa voan'ny tsy nainpoizina: Maina ohatra ny kitay izy nandre izany vaovao iz an y. i ti.f:Maininal manamaina, fanam aina, mp anamahra / anamamana, fanamainana/ mahamaine / maimaina. - F. -p.: Azo main: azo tsy nanahirana, tsy novidim-bola / Lany maina: lany foana tsy misy antony, amin'ny tsinontsinona. ¶ M.h.: Vanja may tsy harena, goavin'flaihavana, / Maty maina: niasa tsy nahazo karama, vizana sy sahirana nefs tsy nahazo na inona na inona. / Misara-maina: misaraka tsy nisy zavatra raikitxa na nifanarahana. /Miala maina: tsy nahomby tamin'izay natao. / Mody mai-na: miverina tsy mitondra na inona na inona, mitondra tanam-polo mody, foan-tanana. / Tsy maim-bolomaso: mitomany foana. /Maimaimpoana: tsy misy takalony na vidiny fa atao fotsiny amin'izao. / Mai-molotra kivy fa diso fanantenana na lampan' ny hanoanana. /Main-dambana: ilazana ny katsaka efa antitra eo am-paniriana, — ny olona main-dambana kosa dia mahantrahantra sy tsy mitafy tsara /Main-tany: ilazana ny fizaran-taona tsy misy orana, ny ririnina. I Maintavo: dodon-dava symaimay. / Mandrora tay maina: ilazana aretina mahavoa ny aty tenda ka raha mitelin-drora dia misy maharary. ¶ M. h.: Makiana, haraka, karakaina, mangetana, valoir hentana, tankina, ritra, mai-na tahaka ny kitay. Ahitsio
Maingoka: a.: Bibikely misy tanabeny roa mangeja eo anoloana, ary ny kibony miafara amin'ny rambo mifaingoka izay manindrona misy poizina. Ahitsio
Mainina: (maina) mt.ih. (mai-no): Atao tonga maina: Mai-no ny soratra alohan'ny hamadihanao ny takelaka. Ahitsio
Mainka: pmt,: Tenyenti-milaza ny hevitra hoe: "hanao ahoana re raha toa ka..., ho bebe kokoa indray raha toa ka...": Antoandro ara mangatsiaka, ha mainka fa alina. * Ohateny: Mainka izany raha parasily, ravin-katsaka aza mikasoka Mainka izany raha ranomasina, ranom-potaka aza manonja: enti-milaza ny olona matin-kambo be loatra; zavatra kely iny dia mampibontsina azy izaitsizy, hanao ahoana izany raha zavatra. lehibebe kokoa no sendra azy? Ahitsio
Maintinty: (t. tr.) (mainty) p.t.: Mainty matsora. Ahitsio