Litera t

A | B | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | Z
Tanterakala: a.: Karazam-bahy izay atao fanamaintisa-nify ny raviny. Ahitsio
Tantibazary: a.: Harona fitondra miantsena. Ahitsio
tantiko:jer. [tanty], zakako, aritro Ahitsio
Tantsarasampy: a.: Enti-milaza ny fanarahan-drindrina ataon'ny ankizy vao mianamandeha. Ahitsio
Tanty: a.: Haron-kely fasiana ny vary hanina amin'ny indray andro; harona fisapisaka anantazan-javatra; ravin' akondro asiana ny vary mi-haro ronono sy tantely hanina amin'ny fandroana. - t.i.f : Tantazana, atanty, voatanty / mananty, fananty, mpananty / anantazana, fanantazana / mitanty, fitanty, rnpitanty / itantazana, titantazana / mahatanty. - F.-p.:Tanty reraka: fangatahan-dava amin' olona izay zavatra ilaina fa tsy mba miasa na mitady ho an-tena. / Manao tanty reraka: tsy mba miasa na mitady ho an-tena fa mangata-dava amin'olona izay rehetra ilaina. Ahitsio
Tanty: t.ih.: Azo iaretana, sy ihafiana, zaka: Tsy tanty ny hatsiaka androany izany. • Azo leferina, lefitra: Tantinao ue izany teny feno eso izany? • t. if.: Mahatanty. Ahitsio
Tany: a.: Teny tranainy ilazana ny "tomany", sady fototeny niavian'io teny io rahateo (tamin'ny alalan'ny tsofoka om: t - om - any), saingy tsy fampiasa afa-tsy amin' ny fombam-pitenenana sy ohabolana sasantsasany, toy ny hoe: toran-tany: mitomany mafy ka ohàtra ny torana mihitsy; kalon'antitra ka tany no farany: mazàna no miafara amin'ny tomany ny hirahiran'ny antitra noho ny fibosesehan'ny fahatsiarovana sy ny fihetseham-po tsaroany tamin'ny fiainany la-sa. Ahitsio
Tany: p. mt.: Milaza toerana naleha na nisy ny tena: Tany an-tsena aho aninaraina. Ahitsio
Tany: fanafohezana ny hoe: "Tahiny": Raha tany mandalo any amin-dry dada ianao, ampamangio azy any aho. Ahitsio
Tany: a.: Antontan-javatra boribory mimaona eny amin' ny habakabaka, onenan'ny olombelona, izay sady mihodinkodina eo am-pitoerana ohatra ny tandrimo mandritra ny indray andro sy indray alina no manodidina ny masoandro mandritra ny dimy amby enimpolo sy telonjato andro: Andriamanitra no nahary ny lanitra sy ny tany, hoy ny baiboly. ? Vovobovoka mena matroka izay toy ny nofon'io antontan-javatra voalaza etsy ambony ka anirian'ny zavamaniry: Mahavokatra ny fambolena ny tany lonaka. ? Tanety (mifanohitra amin'ny ranomasina): Intelo ohatra ny tany ny ranomasina. ? Faritany: Madagasikara dia anisan'ny tany mafana. ? Saha fananana: Itsy atsimo itsy no taninay, fa ity an-dry Ranaivo. ? Ny olona miara-mipetraka amin'ny faritany iray: Samy manana ny fomba amam-panaony ny tany rehetra. - F.-p.: Tany ama-monina: ny fitambaran'ny olona rehetra miara-miaina amin'ny faritra iray. / Tany fotsy: tany fotsifotsy noho ny sokay be ao aminy. / Tany fasika: tany be fasika. / Tany dilatra na tany ditra: tany vonton-drano, fotaka. / Tany firina: tany talaky rivotra •na mando lava ka tsy mahazo ny herin'ny masoandro. / Tany kotra: tany efa lany tsiro ka avala indray ho tonga tany vao. / Tany lava volo: tany anirian' ahitra lava be, tany tsy voavoly. / Tany lonaka: tany tsara mahavokatra. / Tany mainty: tany maintimainty ny volony noho ny fatimbiby sy zava-maniry lo hatry ny ela ao anatiny. / Tany maintimolaly: tany nambolena ary nahavokatra hatry ny ela. / Tanimanga: karazan-tany azo pondipondena tsars rehefa lena, tsy tantera-drano koa, ka tsara hanaovans biriky na talla. / Tantmangampoza: karazan-tanimanga menamena volo. / Tany maty: tany nanokanana fahiny ny mararin'ny nendra. / Tany mena: tany menamena volo noho ny vy be ao aminy. / Tany mondra: tany mora potsipotsehina ary lonaka tsara saingy mora lany tsiro koa rehefa volena tsy ela akory. / Tany mora: tany fotsifotsy izay atentina ny handrina na ny faritra hala amin'ny tena noho ny finoanoam-poana. / Tanirauo: tany fotsifotsy ampiasaina handalorana. / Tany uaky holatra: tany vao asaina. Ahitsio
Tao: p. mt.: Milaza toerana "ao" fa enti-milaza ny lasa: Tao anaty fantsakana no hi-ta ilay rojo volamena. Ahitsio
Tao: a.: Fiomanana, fikarakarana izay hoentina miady na m anafika. * t.i.f.: Mitan, fitao, mpitao / itaovana, fitaovana / mahatao. Ahitsio
Tao: a.: Asa karakaraina sy vitaina: Tao voici. • Fanamboarana, fananganana: Tao trano; taozavatra. - t.i.f.: Atao / manao, fanao, mpanao / anaovana, fanaovana. * Ohab.: Tao trano tsy efan' ny irery: enti-milaza fa ny zavatra lehibe tsy vita raha tsy ifanakonana, iaraha-manao maro. Ahitsio
Taolambalo: a.: Ireo taolana vain noheverin'ny Ntaolo fa tsy maintsy hampidirina ao am-pasan-drazana rehefa mamindra faty ao, dia ny taolan'ny sandry sy ny lantontanana amin'ny tanana roa avy, ary ny taolam-pe sy ny taolan-dranjo amin'ny tongotra roa avy. Ahitsio
Taolamizana: a.: Lempona lalina toa lavaka boribory eo afovoan'ny taolan'ny maoja. Ahitsio
Taolampanavy: a.: Ireo taolana kilavalava roa somary mivolantsinana, mampitohy ny taolan-tratra amin'ny rangomaina. Ahitsio
Taolana: a.: Zavatra mafy mampijoro ny tenan'ny olombelona sy ny biby rehetra misy hazondamosina: Taolana dorana no anaouana ny ranomena. 4 Voany mafy hita ao anatin'ny voankazo sasantsasany, toy ny paiso, manga: Taola-manga. - t.i.f.: Taolanina. Ahitsio
Taolanina: (taolana) pot.: Be taolana: Taolanina ity zaza ity. Ahitsio
Taomina: (taona) mt. ih. (taomy): Tateri.na, entina hafindra toerana: Taomy ireto vato ireto. • Tarihina hanaraka na hanao toy ny tena: Notaominy hikarenjy aho fa tsy nety. Ahitsio
Taona: a.: Fotoana ihodinan' ny tany manodidina ny masoandro, na fotoana ahatafahodinan'ireo fizarana efatra: lohataona, fahavaratra, fararano, ary ririnina, ka iverenany amin'ny niandohany indray; ny taona iray dia misy volana vazaha roa ambin' ny folo, na herinandro roa amby dimampolo na andro dimy amby enimpolo sy telonjato. Ny taons malagasY (roa ambin'ny foin volana izay misy valo amby roapolo andro mahery kely tsirairay avy) dia fohy noho ny taona vazaha ka noho izany no iantsoana ny taona malagasy hoe tanna miantsorona: Firy taona izao ny zanakao lahimatoa? • Marika na isa ilazana ny tanna iray izay isaina hatramin'ny vanin'andro lehibe iray eo amin'ny tantara (oh. ny mariky ny isan'ny tanna ampiasain'ny ankamaroan'ny firenena ankehitriny dia hatramin'ny nahafatesan'i Kristy): Taona 1960 no nahazoan'i Madagasikara ny fahaleovantenany indray. - Taona any, taona ambony, raha au), taona: amin'ny tanna ho avy. / Tao-na ito: amin'ity taona hitsahina ity. / Taon-dasa na Tao-na its?: tamin'ny taona farany tao. / Taona tarnin' ny tanna talohan'ny farany tao. (Ohatra, raha taona 1974 taona ito, ny taona 1975 dia atao hoe: tanna any na tanna ambony na raha avy taona; ny 1973 kosa taon-dasa na tanna its?, ary 1972 taona ir?). / Taon-jina na taom-bokatra na tao-mora: taona nahazoana vokatra betsaka. / Taon-tsarotra: taona tsy nahazoana vokatra firy noho ny tondra-drano, havandra, valala, tsy fisian'orana ka mahatonga ny fiainana ho lafo na sarotra. / Mialin-taona: enti-milaza zavatra navela haharitra herintaona, toy ny henam-pandroana izany, izay amelàna hohanina amin'ny fandroana manaraka. / Nitoetra tany folo tao-maty izy: ilazana fepotoana heverina ho ela loatra nijanonan'olona tany amin'ny toerana iray. / Tsy mandika taona: tsy tapaka misy isan-taona isan-taona. Ahitsio