Teny nampidirina farany

ampamohalambo
[rado_albert]
:tanàna be famoalambo:zavamaniry fatao fanafody.Dia izany no nahatonga ny anaran'ilay tanàna Ahitsio
tangalamena
[ram20]
:tehina omena ny zokiolona ao an-tanana. tangala: tehina vy na hazo. omena, atolotra an'izay ray amandrenibe ao an-tanana. tangala omena=tangalamena Ahitsio
tangala
[ram20]
:Tangala: dia tehina, vy na hazo voafantina sahazan'ny ankihibe sy ny fanondro didinina. ny zokiolona ao an-tanana no omena azy. tangalamena=tanga omena. Ahitsio
vina
[raznan008]
:tanjona ho tratrarina. Ahitsio
idealy
[Narimanana]
:mendrika kokoa , tsy fahita isan'andro Ahitsio
nomena
[Bolihfriends]
:Atolotra Ahitsio
Tsapola
[hirakinnyfit]
:Fiteny betsimisaraka ilazana fa mbola tsy vita ny zavatra iray Ohatra: vita ve ny ahandro? Tsapola no valiny Ahitsio
Ngadona
[hirakinnyfit]
:Ngadona dia fiovaovan' ny feo hoentina miantsa tononkalo iray araky ny fihetseham-po ny mpanoratra Ahitsio
dororororo
[razanatsitohaina]
:teny entina milaza olona anakiray miveravera,na miretareta, afaka ilazana ny olona mamo ihany koa Ahitsio
Sarimihetsika
[Jery (Jax Percy)]
:sary+mihetsika: teny tiana ampidirina ao anatin'ny raki-bolana malagasy entina andikana ny teny frantsay hoe: dessin animé Ahitsio
Sarimiaina
[Jery (Jax Percy)]
:sary+miaina. tiana ampidirina ao anatin'ny rakibolana malagasy handikana ny teny frantsay hoe: film Ahitsio
Tara
[Ny Antara ANDRIANARISAINA]
:ny "tara" dia anarana hilazana ny "mpanjakan'ny rano" Ahitsio
gala
[manampytsoa]
:Milaza vola arivo ariary Ahitsio
homby
[Silvanna]
:«homby»: midika hoe "antonona" na "sahaza" samy azo ilazana azy na ny toerana ampidiran-javatra na ny zavatra ampidirina amin'io ka toerana io ohatra: -tsy homby anao iny pataloha iny. (Tsy antonona, tsy sahaza) -hafaliana tsy homby tratra (mihoatra ny tratra) Ahitsio
Fanivaka
[Jery (Jax Percy)]
:f+an+ivaka, fototeny: ivaka. Teny iantsoana ny moto "scooter" (fr/eng). Nosafidiana izany teny izany noho izy azo entina manivaka any anelanelan'ny fiarakodia. ohatra: Andao isika handeha fanivaka mba tsy ho tratry ny fitohanan'ny fiara eo Besarety sy Ankadifotsy. Ahitsio
Soavalivy
[Jery (Jax Percy)]
:soavaly+vy (fr: cheval de fer ou cheval en fer). teny milaza ny "moto" (fr) lehibe toy ny "moto-cross/boldor/semi-cross/routiers/booster etc". Ny "scooter" irery ihany no tsy ao anatin'io lisitra io fa manana ny azy manokana izay teny vaovao ihany koa: "Fanivaka" Ahitsio
TONTOLO IAINANA
[elayvo ]
:ireo rehetra manodidina na miana na tsia Ahitsio
latsakemboka
[rlamijoe]
:Vola aloa indray mandeha na miverimberina, ohatra isam-bolana na isan-taona, amina fikambanana na fivondronan'olona maromaro mba ho fampandehanana ny fikambanana na ho fanatrarana tanjona iray Ahitsio
katy
[haja_rakoto]
:antibavy mahia kaozatra (reny katy: kisoa vavy efa antitra ka mahia) Ahitsio
Ampira
[RakotonirinaT]
:Orinasa iray izay midadasika sy mpanefoefo tokoa Ahitsio