Teny nampidirina farany

Mifaritra
[hery]
:(faritra) mt. s.: Misy faritra, voafa;itra: Tsy azony kasihina ny tanintsika satria efa mifaritra mazava tsara. / Misy dian-javatra na famantarana mipetaka: Misy mifaritra boribory mainty eo a min'ny handriny. Ahitsio
Mifarina
[hery]
:(farina) mt. s.: Maharitra andro vitsivitsy tsy mivalana, mampoelana ny fivalanana. (Tsara homarihina fa amin' ny zazakely ihany no ampiasana an'io teny io, fa amin' ny lehibe kosa dia ny hoe "mitohana" no ampiasaina). Ahitsio
Mifarimbona
[hery]
:(farimbona) mt. s. (mifarimbdna): Miaraka: Nifarimbona nanenjika ilay mpangalatra ny mponina rehetra, / Mifarimbona mitoto uary izy mirahavavy. ? Miaraka miasa: Nifarimbona nandritra ny andro izy telo lahy. Ahitsio
Mifaratsaka
[hery]
:(faratsaka) mt, s.: Mivarina, mianjera: Nafana loatra izy ka tsy tratra nifaratsaka tany anaty rano. / Nifaratsaka tany anaty hady ilay uato natorako. ? h.o.: Mialokaloka: Nifaratsaka tany anaty ala ny lehiben'ny mpikomy ka saika tsy hita. 1 Sandra, tohatra: Sambatra ianao fa nifaratsaka tamin' ny zaua-tsoa rehetra, Ahitsio
Mifarana
[hery]
:(farana) mt. s.: Vita, tapitra: Mifarana anio ny taom-pianarana. ? Voala romoromo, vita mitovy tantana: Ataovy mifarana tsara ny uolonao. Ahitsio
Mifaraingo
[hery]
:(faraingo) p.t.: Mifeloka ny Iohakeliny: Alaouy amin'ity uy mifaraingo ity. Ahitsio
Mifaoka
[hery]
:(faoka) mt. s. (mifaoha): Manadio. 1 Manesotra amin-kery sy haingana: Hitako nifaoka ny uoronkely teo ny papango. 1 Mamely amin'ny tandroka. Ahitsio
Mifantsona
[hery]
:(fantsona) mt. p.: Tsy fandre afa-tsy amin'ilay fombam-piteny hoe: "indray mifantsona": indray mande-ha. Ahitsio
Mifantsitsitra
[hery]
:(fantsitsitra) mt, s.: Miporitika mitoraka mahitsy. ? M.h.: Mitangirika, mitifika. Ahitsio
Mifantsika
[hery]
:(fantsika) mt. s, (mifantsiha): Miraikitra amin'ny fantsika: Tsy mifantsika tsara ity sary ity izany. ? Milozoka, miraikitra: Mifantsika amin'ny fianarana marina ity zaza ity ka tsy mahagaga raha mahomby. ? M.h.: Mimaso, mifositra, mifototra. Ahitsio
Mifantsana
[hery]
:(fantsana) mt, s. (mifantsdna): Mihontsam-bava. Ahitsio
Mifantoka
[hery]
:(fantoka) mt. s. (mifantoha): Mifantsika, miraikitra ela tsy miala amy...: Nifantoka tan), amiko ny mason'ny mpijery. Ahitsio
Mifantina
[hery]
:(fantina) mt. p. (mifantena): Maka na manavaka izay tsara, mitsaika: Mifantina izay vary tsara hambolena. ? Maka izay tsara amin' ny sisa maro hafa, mifidy: Mifantina ny sakaizany izy. Ahitsio
Mifantafanta
[hery]
:(fanta) mt. s.: Mandentidentika. Ahitsio
Mifanta
[hery]
:(fanta) mt. s. (mifant?): Miozonozona, mianiana. Ahitsio
Mifanosona
[hery]
:(sosona) mt, s. (mifanosdna): Mifampidipiditra na mifanongona: Misy hifidiananao tsara ireo sobiky mifanosona ireo. / Milahara tsara fa axa mifanosona toy izao. 1 Atao na tonga indray miaraka: Tsy tiako mihitsy ny ahy ny raharaha mifanosona tahaka izao. Ahitsio
Mifanorona
[hery]
:(fanorona) mt. s.: Milalao fanorona. Ahitsio
Mifanontona
[hery]
:(tontona) mt. s.: Tonga misesy ka ny eo tsy lasa, ny hafa avy ihany: Nifanontona ny raharaha androany ka saika tsy nahita fotoana hisakafoana akory aho. ? Mianjera amin'ny fotoana iray: Nifanontona androany ny fankalazana ny fanambadiany sy ny fanadinany, Ahitsio
Mifanonta
[hery]
:(tonta) mt. s.: Mifamely, mifampikapoka. Ahitsio
Mifanongoa
[hery]
:(tongoa) mt. pf. (mifanongoava): Mifanaingina, izany hoe ny sasany mitaingina eny ambonin'ny sasany: Tsy nisy vato nifanongoa taorian'ilay riuo-doza Ahitsio