Teny nampidirina farany

Mifamoivoy
[hery]
:(voivoy) mt, s, (mifamoiuoiza): Mifanenanena ombieny ombieny, mifanerantserana: Nifamoiuoy eran'ny kianja ny uahoaka, Ahitsio
Mifamofo
[hery]
:(fofo) mt.pf. (mifamofoa): Mitetika hifamono: Nifamofo mihltsy izy roa lahy. 1 Mifanao fanekena mialoha hivady: Afakomaly no nifamofo Rakoto sy Raimu), Ahitsio
Mifameno
[hery]
:(feno) mt.pf. (mifamenoa): Mifanampy: Mifa_ meno ny sikajy sy ny kirobo mba ho tonga sikajitelo, Ahitsio
Mifambomba
[hery]
:(mbomba) mt, pf.: Mifamlhina, mifampisakambina toa mlfampiaro amin'ny loza mifamehy. 1 M.h.: Mifanohana, Ahitsio
Mifamatra
[hery]
:(fatra) mt, s.: Mitovy fatra amy,,,, mifandanja: Tsy mifamatra amin'ny fitiaa uan.droy aman.dreny matetika ny fitiauan'ny zanaka, ? F,-p,: Mifamatra amin'ny masoandro: enti-milaza asa, na dia, maharitra mandritra ny indray andro manontolo, Ahitsio
Mifamandraka
[hery]
:(fandraka) mt, s.: Miady, mifanaratsy, mifanendrikendrika Ahitsio
Mifamahofaho
[hery]
:(faho) mt, Mifangaroharomifampidiplditra be ihany: Mifamahofaho ny soa sy ny ratsy eto a_ min'ny flainana, Ahitsio
Mifam-
[hery]
:Mifan-: Tovona fanaovana matoantenin'ny mpifanao ho an'ny mt, tsotra ma. nomboka amin'ny mam- na man-, enti.milaza fifamaii?na asa: Mifamangy (mamangy), mifanoratra (manoratra), I. saky ny taom.baovao ihany uao mifanoratra izahay sy Rakoto Ahitsio
Mifalihavanja
[hery]
:(falihavanja) mt, s : Mibitaka mitsamboamboatra tahaka ny zanak'omby na ondry eny an-kijana, Ahitsio
Mifaly
[hery]
:(faly) mt, s, (mlfalia): Mampiseho hafallana amin' ny hira sy dihy, Ahitsio
Mifako
[hery]
:(fako) mt, P. (mifa. koa): Manangona (fikotra, ahitra bozaka): Lasa nifako kitay ?ny an-tsaha any izy, Ahitsio
Mifaka
[hery]
:(faka) mt, s,: Maka fa.. ka Ahitsio
Mifaho
[hery]
:(faho) mt, s, (mifa. hoa): Mifangaro, miharo, Ahitsio
Mifahy
[hery]
:(fahy) mt, s, (mifaha. za): Mihamatavy mihavondraka, matavy: dmby mifa. h y, Ahitsio
Mifahana
[hery]
:(fahana) mt, s,: Mahazo fahana, na zavatra entina mameno, entina mampandeha zavatra iray hafa: Efa mifahana tsara ve ny ombintsikal / Tsy mbola mifahana ny famantaranandroko, ny basy,,, Ahitsio
Mifafy
[hery]
:(fafy) mt, s, (mifafa. za): Enti-milaza ny voa napariaka, na ny toerana nanapariahana: Efa mifafy ny uarintsika fa aza matahotra i da-da l Mifafy ny taninketsa / Mamely mafy miparitaka: Mifofy ny orana, Ahitsio
Mifafa
[hery]
:(fafa) mt. P. '(mifaf?): Manala ny loto, fako, potipoti-javatra amin'ny kifafa: Mifafa tokotany isa-maraina ny olona madio, - F,.p,: Mifafa ny kiho: sendra fahavoazana, mahita lo. za, Ahitsio
Mifaditra
[hery]
:(faditra) mt. s. (mi. fadlra): Manala faditra izany hoe manao faditra miaa hisakanana loza atahorana hanjo, na mosavy, na aretina sakanana tsy hahavoa. - F,-p,; Mifadltra ahitra: manala faditra amin'ny ravin' ahitra, / Mifaditra ouana: manala faditra amin'ny ovana (ny ovana dia ilay faritra mihelaka amin'ny hodi-kazo), / Tsy mifaditra ovana: tsy mamindra fo, tsy miantra. Ahitsio
Mifadiditra
[hery]
:(fadiditra) mt, s.: Mihorongorona, mihodldina, mandadina: Mifadiditro a_ min'ny vatan-kazo ny uahy, 1 Mifanolana, mifampiditra: Mifadiditra ny fakan'ireto hazo ireto. Ahitsio
Mifady
[hery]
:(fady) mt, p. (mita-dia): Tsy mihinana an-tsitrapo, mand? tena tay hihinana: Mifady hena lsan-jomd izy, 1 Manda tena tsy hanao (zavatra): Mifady ny fifaliana ara-no fo ny olona manokon-tena ho an'Andrlamanitra. / Mi. tana nY fahadiovarn-pitondran-tena, tsY miray: Taloha, rehefa lasa niantafika ny uadiny, dia nahay nifady ny uehivauy malagasy, Ahitsio