Teny nampidirina farany

Miezoezo
[hery]
:(ezoezo) mt. s. sady P. t.: Manan-toetra lava marotsaka, mitezotezo. Ahitsio
Miezinezina
[hery]
:(ezinezina) p.t.: Sady avo no ngeza, lehibe; mandrindrina aoka izany, Ahitsio
Miezanezana
[hery]
:(ezanezana) mt. s,: Mitsangana, mijoro, Ahitsio
Miezaka
[hery]
:(ezaka) mt, s. (miezaha): Manao haingana, malaky, dodona: Niezaka izy ka tonga uoolohany, 1 Miantoraka: Niezaka lxy uao nahauikina ilay hady, 1 Manao ny farany azo atao, mikely aina: Aizo moa no hahombiazanyf Tsy miezaka akory izy fa mitsikamokamo, Ahitsio
Mievotra
[hery]
:(evotra) mt, s.: Mibontsina ho avoavo, mlvohitra noho ny manodidina: Mi- evotra ny trafon'omby, 1 Miaina, miverina amin'ny toetrany teo aloha raha alefitra: Mievotra ny rantsankazo noiefitra, 1 Mitana toerana ambony: Mievotra Io lehilahy Io ka mirehareha izai. tsizy, 1 Miantsambotra miakatra: Mievotra ny baolina, 1 Mivadika ny teny natao, mitsoa-teny, miova fitenY: Mieuotrd matetika tzy ka tsy azo itokiana, Ahitsio
Mievoka
[hery]
:(evoka) mt, s na mt, P,: Mifoka etona na fofona mafana avy amin.lavamaniry nampangotrahina na dorana hatao fanafody, Ahitsio
Mievina
[hery]
:(avina) mt, s,: Mamoaka rivotra amin'ny orona tsy iniana atao fa mlbosesika mandeha ho azy ary mahatonga ny vava handefa pitidrora koa: Raha misy mievi. na dia mifandrombaka ny olona manao hoe: "Velona"; fa raha zaza kosa no mievina dia atao hoe: "afa-drofy". Ahitsio
Mievanevana
[hery]
:(evanevana) mt, s,: Mijanona tay an'ny atsy tsy an'ny aroa, mialanalana: Mievanevana ny mPttondra eto amin'tty tany lty, Ahitsio
Mietsaka
[hery]
:(etsaka) mt, a,: Mi. hetsaka, mikoa, mirodana: Nietsak'ilay oram-be ny lalan-kely mankany aminay. Ahitsio
Mietro
[hery]
:(etro) mt, a.: Misotxo toaka (f,s.b,). Ahitsio
Mietry
[hery]
:(etry) nit, a, (mietre): Miletsy, mifatratra: Mietry ny tokotany, - F,-p,: Mietry tena na ma. netry tena: manambany tena fa tsy mba miavonavona, Ahitsio
Mistra
[hery]
:(etra) mt, s, (mietrd): Manao na mit ondra fehiki. b o, Ahitsio
Mietaketaka
[hery]
:(etaketaka) mt, s. (mietaketaha): Mirehareha miedinedina: Nietaketaka er? Rakotobe fa nomen'ny Fitsarana roriny tzy, Ahitsio
Mietiketika
[hery]
:(etiketlka) mt, s,: Mieboebo, mihagohago toetra, Ahitsio
Miesotra
[hery]
:(esotra) rat, s, (mie. sora): Miala amin'ny toerana misy na nasiana ny tena, mihataka: Miesora teo ianao fa My mahavita na :noria na inona, Ahitsio
Miesona
[hery]
:(esona) mt, s,: Man. defa fofon'aina mitmtroka rehefa matory, Ahitsio
Miesinesina
[hery]
:(esinesina) mt, s,: Enti-milaza ny olona mamoaka feo maflmafy isaky ny miaina toy ny feo avoa. " kan'ny oxona tsentsintsentsin-tsery, Ahitsio
Miesikesika
[hery]
:(esikesika) mt, s,: Mananosarotra raha mamindra noho ny hatavezana. Ahitsio
Miesanesana
[hery]
:(esanesana) mt, s.: Mandeha miadana toa manano sarotra noho ny habe na indrindra ny hatavezana, Ahitsio
Mierotra
[hery]
:(erotra) mt, $,: Mamoaka feo hafahafa avy any an-tenda sy avy any an'orona isaky ny maka fofon'aina eo am-patoriana: Tsy mahita tory l Naivo fa mierotra ixaitsizy ny zokiny, Ahitsio