Teny nampidirina farany

Mievotra
[hery]
:(evotra) mt, s.: Mibontsina ho avoavo, mlvohitra noho ny manodidina: Mi- evotra ny trafon'omby, 1 Miaina, miverina amin'ny toetrany teo aloha raha alefitra: Mievotra ny rantsankazo noiefitra, 1 Mitana toerana ambony: Mievotra Io lehilahy Io ka mirehareha izai. tsizy, 1 Miantsambotra miakatra: Mievotra ny baolina, 1 Mivadika ny teny natao, mitsoa-teny, miova fitenY: Mieuotrd matetika tzy ka tsy azo itokiana, Ahitsio
Mievoka
[hery]
:(evoka) mt, s na mt, P,: Mifoka etona na fofona mafana avy amin.lavamaniry nampangotrahina na dorana hatao fanafody, Ahitsio
Mievina
[hery]
:(avina) mt, s,: Mamoaka rivotra amin'ny orona tsy iniana atao fa mlbosesika mandeha ho azy ary mahatonga ny vava handefa pitidrora koa: Raha misy mievi. na dia mifandrombaka ny olona manao hoe: "Velona"; fa raha zaza kosa no mievina dia atao hoe: "afa-drofy". Ahitsio
Mievanevana
[hery]
:(evanevana) mt, s,: Mijanona tay an'ny atsy tsy an'ny aroa, mialanalana: Mievanevana ny mPttondra eto amin'tty tany lty, Ahitsio
Mietsaka
[hery]
:(etsaka) mt, a,: Mi. hetsaka, mikoa, mirodana: Nietsak'ilay oram-be ny lalan-kely mankany aminay. Ahitsio
Mietro
[hery]
:(etro) mt, a.: Misotxo toaka (f,s.b,). Ahitsio
Mietry
[hery]
:(etry) nit, a, (mietre): Miletsy, mifatratra: Mietry ny tokotany, - F,-p,: Mietry tena na ma. netry tena: manambany tena fa tsy mba miavonavona, Ahitsio
Mistra
[hery]
:(etra) mt, s, (mietrd): Manao na mit ondra fehiki. b o, Ahitsio
Mietaketaka
[hery]
:(etaketaka) mt, s. (mietaketaha): Mirehareha miedinedina: Nietaketaka er? Rakotobe fa nomen'ny Fitsarana roriny tzy, Ahitsio
Mietiketika
[hery]
:(etiketlka) mt, s,: Mieboebo, mihagohago toetra, Ahitsio
Miesotra
[hery]
:(esotra) rat, s, (mie. sora): Miala amin'ny toerana misy na nasiana ny tena, mihataka: Miesora teo ianao fa My mahavita na :noria na inona, Ahitsio
Miesona
[hery]
:(esona) mt, s,: Man. defa fofon'aina mitmtroka rehefa matory, Ahitsio
Miesinesina
[hery]
:(esinesina) mt, s,: Enti-milaza ny olona mamoaka feo maflmafy isaky ny miaina toy ny feo avoa. " kan'ny oxona tsentsintsentsin-tsery, Ahitsio
Miesikesika
[hery]
:(esikesika) mt, s,: Mananosarotra raha mamindra noho ny hatavezana. Ahitsio
Miesanesana
[hery]
:(esanesana) mt, s.: Mandeha miadana toa manano sarotra noho ny habe na indrindra ny hatavezana, Ahitsio
Mierotra
[hery]
:(erotra) mt, $,: Mamoaka feo hafahafa avy any an-tenda sy avy any an'orona isaky ny maka fofon'aina eo am-patoriana: Tsy mahita tory l Naivo fa mierotra ixaitsizy ny zokiny, Ahitsio
Mierona
[hery]
:(erona) mt, $, (mie. renia): Mamoaka feo toy nY mingonona aloha, dia miha. mafy, arahim-pihetsehana vonon-kandramatra: Micro-na ilay alika ka tsy sahy ma. natona aho, Ahitsio
Mieritra
[hery]
:Mieritreritra (eritra) mt. p. na mt. s, (mieritrereta): Mihevitra: Nieritreritra anao indrindra aho no ntditra ianao, ? Mandinika zavatra ela mba hanadihadiana azy: Mieritreritra momba ny ho aviny tzy, * Ohab.: Trafon-kena orne_ mahery: am-bava homana, am-po mierltra: enti-milaza ny teny na anatra omena olona mahay misaina ka henoiny ary dia tsakotsakoiny aoka izany. Ahitsio
Mierinerina
[hery]
:(ertnerina) mt, s. (mierinerena): Mipetraka na mihaminkamina eo amin'ny toerana talaky maso, Ahitsio
Mierina
[hery]
:(erina) mt, sady mt, s, (mierena): Tsy afa-po amin'izay nomena na azo, fa mbola mitady misimisy kokoa na mitady hafa indray: Mierina an.kanina, / Mierim. pitia, Ahitsio