Teny nampidirina farany

Mierona
[hery]
:(erona) mt, $, (mie. renia): Mamoaka feo toy nY mingonona aloha, dia miha. mafy, arahim-pihetsehana vonon-kandramatra: Micro-na ilay alika ka tsy sahy ma. natona aho, Ahitsio
Mieritra
[hery]
:Mieritreritra (eritra) mt. p. na mt. s, (mieritrereta): Mihevitra: Nieritreritra anao indrindra aho no ntditra ianao, ? Mandinika zavatra ela mba hanadihadiana azy: Mieritreritra momba ny ho aviny tzy, * Ohab.: Trafon-kena orne_ mahery: am-bava homana, am-po mierltra: enti-milaza ny teny na anatra omena olona mahay misaina ka henoiny ary dia tsakotsakoiny aoka izany. Ahitsio
Mierinerina
[hery]
:(ertnerina) mt, s. (mierinerena): Mipetraka na mihaminkamina eo amin'ny toerana talaky maso, Ahitsio
Mierina
[hery]
:(erina) mt, sady mt, s, (mierena): Tsy afa-po amin'izay nomena na azo, fa mbola mitady misimisy kokoa na mitady hafa indray: Mierina an.kanina, / Mierim. pitia, Ahitsio
Miery
[hery]
:(ery) mt, s, sady mt, p, (miere): Miafina, misitrika amin'ny toerana tsy ahitana azy: Lasa niery any an. tsefatsefa-bato any ilay gadra nilefa, ? Mandositra mba tsy ho hita: Miery ahy foana iny olona iny fa ananako vola, ? M.h,: Miafina, milentika, misoko, manotrika, miotrika, tsy miseho, midify, mlampify, mitampify, Ahitsio
Miera
[hery]
:(ara) mt. p. sady mt, s. (mier?): Mangata-dalana: Niera an-janany no nahatongavan-dRasoa. - F,-p,: Teny ?niera na tenY ierana: teny ifanarahana, Ahitsio
Miepoka
[hery]
:(epoka) mt, s,: Mietry, miletaka noho ny mano. didlna. 1 h,o.: Tsy mipoitra, tsy mitranga (amin'ity hevitra ity, dia fiteny koa ny hoe manepoka): Niepoka (nanepoka) tany an.trano ny anao lahy, nefa ny olona niandry azy tatj', Ahitsio
Mientana
[hery]
:(entana) mt, a,: Taitra sy miainga tampoka ao anaty, miontana: Nientana iray ihany ny foko, Ahitsio
Mienjinenjina
[hery]
:(enjinenjina) p, t, na rat, a,: Mijoro na mitoetra amin'ny toerana avo ka mampiseho fireharehana, Ahitsio
Mienjina
[hery]
:(enjina) mt. s,: Mite. ny, mihetsika toy ny mamo, Ahitsio
Mienjika
[hery]
:(enjika) mt, s, (mien-/Ma): Milefa, mandositra: Nienjika tany an-tsaha ilay kisoa vao novidina. 1 Miha. zakazaka atsy sy are; mikarenjy, miriorio: Lasa nienjika any an-tokotany any ny ankizy, 1 Manohitra, mirintona tsy manaiky: Mienjika izaitsizy amin'ny mpampianatra azy io mpianatra io, Ahitsio
Mienina
[hery]
:(enina) mt. s. (miene. na): Mizarazara enina. Ahitsio
Miendrinendrina
[hery]
:(endrina) mt, s.: Tonga na manao ffhetsik' olona ketrina, donana velona,taraiky. Ahitsio
Miendrika
[hery]
:(endrika) mt. Manana endriky ny,,,: Mien. drik'anjely, Ahitsio
Miendaka
[hery]
:(endaka) rat, s, (mi. endaha): Miala mihelakelaka: Niendaka ny manjan'ny fitaratra. Ahitsio
Miemponempona
[hery]
:(emponempona) mit. $,: Mitepotepo mafy (fo); miehakehaka, misefosefo (ny fiainana). Ahitsio
Miempo
[hery]
:(empo) mt, s. (miempoa): Mitsonika tonga ranony noho ny hafanana: Miempo ny menaka raha vao sen. dra afo, 1 Mitsonika tonga rendrika: Mora miempo ny varahina, ~ h,o,: Miseho, mipoaka: Miempo ny hatezera. ny, Ahitsio
Miempaka
[hery]
:Miempakempaka (empaka) mt, a,: Mienda.ko. ditra, miovaka: Efa miempa. ka be ihany ny tanako ka mbola lazainao ho tsy niasa ihany aho. * Ohab.: Aza mitarain.tana. miempaka: rehefa miasa, aza be taraina amin'ny havizanana na fahavoazana nahavoa ny tena. ? M,h,: Miompaka, mlelakelaka mikoan'ny nahiny, mi. end?lra, misendaka, mihalangalana, misinda, mitakovana, miovaka, mikipaka, Ahitsio
Miemonemona
[hery]
:(emonemona) mt, s,: Mitoetra amin'ny toe. rana avo tsy dia marin.toerana tsara,' Ahitsio
Mielo
[hery]
:(elo) mt, s, (mieloa): Mitondra elo: Moa marina ve fa fady, hono, ny mielo antrano? Ahitsio