Teny nampidirina farany

Midridridridry
[hery]
:(dridridridry) mt, s.: Mitarafndraina noho ny aretina: Midridridrldry mandritra ny alina io marary io, 1 Mamoaka feo hafahafa sy maharitra noho ny fikasohana tsy dia malama loa. tra: Midridridridry ny tongotr'ity latabatra ity raha vao hetsehina. Ahitsio
Midreho
[hery]
:(dreho) mt, s,: Midraiko mafy dia mafy. Ahitsio
Midredro
[hery]
:(dredro) mt, s. (mldredroa): Mandokadoka izaitsizy, milelaka, misolelaka: Tsy misy mankaloiloy ohatra irony mplasa fatra-ptdre. dro irony, Ahitsio
Midredridredry
[hery]
:(dredridredry) mt. Mitaraindraina, mito. manimany na mikonetaka la-va: Loza raha hidredridredry id zaza lo: tsy fantatra na misy maharary azy na diso mihanta loatra ny anao, Ahitsio
Midrakadraka
[hery]
:(drakadraka) mt, s.: Mitondra drakadraka miariaika, Ahitsio
Midraiko
[hery]
:(draiko) mt, s.: Mandeha na mamindra mananosarotra: Efa midraiko er? ir? lahiantitra mankatj' amintsi? ka, Ahitsio
Midraho
[hery]
:na Midrahodraho (draho) mt. Mitahonta. hona sy mitavozavoza na miraildraiky, Ahitsio
Midrafana
[hery]
:(drafana) mt, s,: Mihetsika mihendratra noho ny tahotra na fihetseham-po hafa. Ahitsio
Midradraka
[hery]
:(dradraka) mt, s. (midradraha): Mlantsoantso mafy noho ny fahatairana: Nidradraka izy raha uao na_ hita ny afo nandray ny vo_ lam bodintrano, Ahitsio
Midradradradra
[hery]
:(dradradradra) mt, s. (midradradradrd): Miklakfaka, miantsoantsoi Ada. la ve lanao no midradradra. dra foana toy lzao el ? Mitomany mafy, migogogogo, minaonaona: Nidradradradra nampalahelo tzy tamin'ny nandrenesany ny nahafatesan-drenlny, Ahitsio
Midoroka
[hery]
:(doroka) mt, a, (midoroha): Mimamomamo: I-saky ny midoroka Rabe, ml. ferinaina ny uady aman.jana_ ny. Ahitsio
Midoroboka
[hery]
:(doroboka) p.t.: Maniry tsars be ravina sady maitso: Midoroboka tzaitsizy ny hazo raha voatohoka zezika betsaka, ~ Malalaka be ambany sy mirebareba: Ny lamaodin'akanjo fahiny ho an'ny uehivavy dia akanjo midoroboka nasiana malako. fa, ? Enti-mllaza ny flhetsiky ny vorontslloza amin'ilay izy mampibontsina ny elany ka miedinedina manao faribolana, Ahitsio
Midorehitra
[hery]
:(dorehitra) p.t.: (izay matetika ialohan'ny teny hoe mena): Mena mivaivay. Ahitsio
Midoraraka
[hery]
:(doraraka) mt, s,: Midonana-poana, manary andro foana, miriorio foana. Ahitsio
Midora
[hery]
:(dora) mt, s, na p.t.: Be rehaka, tsy matY amba. vany, Ahitsio
Midongy
[hery]
:(dongy) mt, s, (midongia): Mitokona tsy mety manao na tsy mety mande. ha: Nidongy tsy nety nihi. nan-kanina Ikoto, ? Manao an-ditra, maka an-kerinY: Ni. dongy ny kilalaon,janako i Bozy kely, - F,-p,: Midongy an.dalana: milaza ny ankizy mitokona tsy mety mandeha eny andalana, / Midongy an.kani. na: tsy mety mihinana fa tsy faly amin'ny anjara omena azy, 1 Midongy zauatr'olona: mitana an-ditra zavatr'olona. ? M.h,: Mihenahena, mihena velona, mimolotra, mampitovy molotra, mizihitra, mitokozihitra, mikiribiby, mainkazo, migin.kazo, mi?timbato, miziriziry, mamatovato, mizihizihy, mamokehana, mandongllongy, mangenahena, mamahana, mitokona, Midongy zavatr'olona, mibodo zavatr'olona, manao bodongerona, manao angovy, manao ditra, Ahitsio
Midongaingy
[hery]
:(dongaingy) p.t.: Fohy tenda, fohy vozona, Ahitsio
Midonendrina
[hery]
:(donendrina) mt, s, na P.t.: Miseho ho donto saina nefa donga vatana. Ahitsio
Midonanaka
[hery]
:(donanaka) mt. s,: Mitanaka foana tsy miasa: Axa midonanaka foana eo ia. nao, ry Koto, fa ndeha mia_ sa tan?, Ahitsio
Midonaka
[hery]
:(donaka) mt, s.; Mivoaka setroka: Midonaka iza. ny afo bran y. Ahitsio