Teny nampidirina farany

Midity
[hery]
:(dity) mt, s.: Miraikitra, Ahitsio
Midiridiry
[hery]
:(diridiry) mt, s, sady p,t, (midiridiria): Henjana: Inona no nohanin'ity zaza ity no midiridiry ohatra ny amponga ny kibony, ? (maso) Mivandravandra sy misokatra be: Nidiridiry ny masony nijery ahy ka natahotra aho. ? Tsy milefitra, tsy azo folahina (na ara-bakitenY no akana ny hevitra na an'ohatra): Nidiridiry ny tongony havia. ? Miziriziry, mikiribiby: Nidiridiry amin' ny heviny izy ka tsy hita izay hanaouana azy. ? M,h,: Mihinjitra, mihinji. hinjy, miziriziry, Ahitsio
Midio
[hery]
:(dio) mt, s, (midioua): Misasa: Lasa nidio any amin' ny rano mandeha any izy. ? Manala tena amin'ny fiampangana: Nidlo tena teo ana_ trehan'ny fitsarana izy. Ahitsio
Midinika
[hery]
:(dinika) mt, s, (midiniha): Miara-mihevitra, man. dinika miaraka: Mbola midi. nika io raharaha to ny Mini. sitra, ? Manatona (olona) mba hiresaka momba,,,: Tonga aho hidinika aminao ny fia na rani Solo. Ahitsio
Midingina
[hery]
:(dingina) mt, s,: Miakatra, mijoro, manondro lanitra: Midingin.drambo ny alika, ? Mihoatra: Lava raha Rakoto io: midingina eo am_ bonin'ny olona rehetra ny lohany, ? Manongona, lasa aloha: Nidingina tao alohan' ny namany ny soaualin.dRandrianjafy, ? Mirehareha, mieboebo: Nahazo voninahitra ny anao lahy ka nidingina i. zaitsizy nivoaka ny trano. Ahitsio
Midingidingy
[hery]
:(dingidingy) mt, s.: Mianiera dia mivarfmba. rina, mikodiadia, Ahitsio
Midindina
[hery]
:(dindina) mt, (feo) Heno mangintsina ao anaty sofina na dia efa tsy misy intsony aza: Mbola midindina ao anaty sofiko foa_ na ilay feon-dakoiosy, Ahitsio
Midinadina
[hery]
:(dinadina) p.t.: Enti-milaza fibontsinan'ny kibo noho ny fahavokisana. Ahitsio
Midina
[hery]
:(idina) mt. s. (midtna): Mandeha mankamin'ny toerana ambanimbany kokoa: Nidina tany ambany rihana aho raha vao nandre ny feo. ny, ? Mivarina: Midina any Betsiboka Ikopa, ? Mihemotra, mitambotsotra, lasa ambanimbany kokoa: Midina, hono, ny uidim-bary fa efa tonga ny uary vao. / Efa sitrana ny zanakao fa efa nidi. na ny hafanany, ? Mikoria. na: Midina eo amin'ny tako. lany ny ranomasony, ? M.h.: Mikoriana mikorisa, mivalana, mitambi,lana, mi. tsontsorika, mitsontsori-ba. va, manorika, mikorotsaka mitamborotsaka mikodingy, mivarina, mivalangitrika, mi. valangidina, mitambororotra, mandeha any ava manao ankororosy, ? Midina, mihe. moira, mitakemotra, mitambotsotra, mianOtra, mandrorona, mikororosy fahana, mietry, mietry vintana mivarina manao lanja midina, mivarilavo, mibotetaka. Ahitsio
Midimy
[hery]
:(dimy) mt. a, sady mt. p.: Mizarazara dimy. ? Mizara zavatra amin'ny olona dimy. Ahitsio
Midimby
[hery]
:(dimby) mt, s,: Ma-nana mpisolo voasolo: Efa nidimby sahady ilay dokotera maty tamin'ny herinandro, Ahitsio
Midilotra
[hery]
:(dilotra) mt, s.: Mi. kasoka ka mamoaka feo midridroka: Midilotra amin'ny uatan'ny uoatiry ny kodia. rana, Ahitsio
Midika
[hery]
:(dika) mt, s.: Manan. kevitra hoe...: Ny fanginako tsy midika ho fWoonauonana ueliuely fa tsy manan-ko. lazaina fotsiny aho. Ahitsio
Midihindihina
[hery]
:(dihina) p.t.: Mandeha miandranandrana feno rehareha. Ahitsio
Midifika
[hery]
:(difika) mt, s, (midi. fiha); Mipitika, Ahitsio
Midify
[hery]
:(dify) mt, p, (midi-fia): Miala amim.pahakinga. na mba tsy ho hita: Anja. ranao izany ka tsy azonao idifiana, ? Milefa haingana mba tsy ho tazana na mba tsy hifanena: Nidify ny fahaualo tao ambadiky ny tam_ boho aho. ? M.h.: Mihodivitra, mibo. siaka (zavatra, olona), mibolidy amy, Ahitsio
Mididy
[hery]
:(didy) mt, Voadi_ dy: Efa mididy telo ity mo_ fo lty. Ahitsio
Midiboka
[hery]
:(diboka) p.t.: Fano, misy be dia be. Ahitsio
Midibidiby
[hery]
:(dlbidiby) p.t.: Fe. no mizihitra be: Mbola midibidiby ny kiboko ka tsy a. faka mihazakazaka aho, Ahitsio
Midibadiba
[hery]
:(diba) p.t.: Enti. milaza zavatra henjana sy mi. bontsina noho izy feno rivotra na rano: Midibadiba ny kiboko izany, ? M.h,: Mizihitra, mivozihi. tra, mizihizihy, Ahitsio