Teny nampidirina farany

Midanoka
[hery]
:(danoka) mt, s,: Mandeha mamindra miadana ary toa miaingitra, ? Miteny am-piangentsanana, Ahitsio
Midanika
[hery]
:(danika) mt, s,: Ma. hamay sady manempotra: Midanika ny halnandro, 1 Manafana tans eo akaikin' ny afo, mamindro: Mahafi. naritra ny midanika amin'ny a fo amin'ny andro ririnina, Ahitsio
Midiridiry
[hery]
:feno, ka henjana: Voky loatra ity zaza ity ka midanidany ny kibony, Ahitsio
Midanidany
[hery]
:(danidany) p.t.: Ahitsio
Midangana
[hery]
:(dangana) Misondrotra avo, tonga avo: Midangana izao ny vidin'ny vary azon'ny mbola misy ray volana vao fararano. Ahitsio
Midanesaka
[hery]
:(danesaka) mt, s,: Mandeha tsy miraidraika; mamindra miadana sy miresaresa, Ahitsio
Midananaka
[hery]
:(dananaka) mt, s,: Mitomoe-poan, mitorevaka fotsiny, mipetrapetraka tsy manao na inona na inona, Ahitsio
Midanadana
[hery]
:(danadana) mt, s, sady p.t.: Mivoha tanteraka misokatra manontolo: Raha ta handeha ianao, tsy manakana aho, efa midanadana ny varavarana. Ahitsio
Midanabo
[hery]
:(t, tr,) p.t.: Misavoana, Ahitsio
Midalaboboka
[hery]
:(dalaboboka) mt. s,: Mianjera mafy, 1 Tsy mahahetsika, ~ Mandeha mi. araka betsaka, Ahitsio
Midakadaka
[hery]
:(dakadaka) mt, s,: Mibakabaka rehefa mandeha, Ahitsio
Midaingidaingy
[hery]
:(daingidaingy) mt, s.: Mandeha mivembena toa mila hianjera toy ny zaza vao miana-mandeha, Ahitsio
Midaindaina
[hery]
:(daindaina) mt, s,: Midanika mafy: Midaindaina izany masoandro izany: hita tokoa fa aty fahaua. ratra, 1 Maneno mankarenintsorina: Nidaindaina ny bin. gona tao amin'ny tobi-mia. ramila vao taltra aho, Ahitsio
Midaika
[hery]
:Midaikadaika (daika) mt, s, (midatkadaikd): Mandeha misabakabaka. Ahitsio
Midagaga
[hery]
:(dagaga) mt, s.: Gaga, fa amin'ny endrik'olona toa adaladala ka mitonaka eo, Ahitsio
Midadasika
[hery]
:(dadasika) p.t.: Lehibe, migodana: Midadasika ny kianja eo Mahamasina, ? M.h,: Midadasika, malalaka, be sakana migodana, la-va oroanana, lava ezaka, tsy taka-basy, tsy hita fetra, tsy hita lany, tsy hita noanoa, tsy hita pesipesenina, tsy hi-ta avanavana, tsy hita popbka, tsy taka-pololorina, tsy takatra eritreritra, tsy azo veroka, Ahitsio
Midadaka
[hery]
:(dadaka) mt, s,: Miteny haingana sy miboredika; mikodedika, Ahitsio
Midadadada
[hery]
:(dada) mt, s,: Miteny miahotrahotra: Mbola zozo midadadada ny zanak' i Vao. Ahitsio
Midaboka
[hery]
:(daboka) mt, s, (mi. daboha): Mianjera, miletsy, raya: Nidaboka ny tranonay fa nalemy ny fototra, / Nida. boka ny governemanta, ? Mandry mitsotra, mivalampatra: Vizaka loatra aho ka tonga dia nidaboka am.pan. driana, 1 Lavo, mandrorona, mietry: Izay mijoro, aoka tsy hidaboka, 1 Miaiky heloka mibaboka: Midaboka ohatra ny amalo.maty ny anao fa potsitra ny laingany, Ahitsio
Midabbka
[hery]
:(dabbka) mt, s, (mi. dabbfa): Mamoaka feo mi_ doboka, Ahitsio