Teny nampidirina farany

Miambezo
[hery]
:(ambezo) mt, s, sady mt, a, (miambezoa): Mangataka mafy ary tsy miala raha tsy mahazo: Loza raha hiambezo Ikotokeiy, ? M,h,: Jar, Mangataka. Ahitsio
Miambatra
[hery]
:(ambatra) mt, s,: Miakanakana raha miteny, miraiki-dela tsy mahatohy izay tenenina avy hatrany. ? M.h.: Miakanakana mivakavaka, miakak?, ada(a va-va, mibadabada, miambakavaka, miambakambaka, Ahitsio
Miambany
[hery]
:(ambany) mt, s,: Manambany terra, Ahitsio
Miambalambala
[hery]
:(ambaiamba. la) mt, a, (miambalambald): Manao teny tsy mazava loa. tra, Ahitsio
Miambakavaka
[hery]
:na Miamba. kambaka (ambakambaka) mt, s.: Miambatrambatra na miakanakana eo am.pitenenana: Miambakauaka izaitsi. zy Rakoto rehefa miteny, Ahitsio
Mialona
[hery]
:(alona) mt, p, sady Malahelo noho ny soa azon'ny sasany: Aza mialona ny havanao saingy manama. nana noho ianao izy, Ahitsio
Mialokaloka
[hery]
:(aloka) mt, s,: Mi. aloka amin'ny hainandro: Hadalana ny mialokaloka amin'ny hazo tsisy ravina, 1 h.o.: Mitady fiarovana amin' ny loza na fanenjehana: Mialokaloka any Alemaina an. drefana ireo mpltsoa.ponena_ na avy any atainanana, Ahitsio
Mialoka
[hery]
:(aloka) mt, s, (mialo_ fa): Maka toerana eo amba. ny zavatra iray izay miaro ny tena amin'ny hainandro na orana: Aza mialoka eo ambany hazo raha misy o. ram-baratra, Ahitsio
Mialoha
[hery]
:(aloha) mt, a, (mia_ lohava): Mandeha aloha: Aza mialoha ny olona hajaina, ? Mahery fandeha, lasa aloha: Mialoha ity+ famantaranandroko it9, Ahitsio
Mialo
[hery]
:(alo) mt, p,: Mitondra hafatra: Moa ue efa nisy nia-Io ria tenin'ny Filohan'ny Nosy? 1 Manatsoboka ao a. naty ro: Mbola kely loatra ny zandrinao, ry Soa, ka a_ laovy ny sotrony dia aoka ianao no hialo ny uariny ao anatin'ny ro, Ahitsio
Mialina
[hery]
:(alina) mt, s,: I (mt. p.t-j. ialinana, fialinana): 1) Miasa alina, mandany ny alina miasa: Nialina izy Lino na, hauita io zaitra io, 2) Maharitra mandritra ny fotoana elaela: Efa nialina andro io lao. ka io ka simba, / Hena miaa lin-taon no hanina amin'ny Fandroana. II (mt. p.t-j. ialemana, f'ralemana) 1) Misaka. fo hariva: Tamin'ny siuy iza. hay uao nialina omaly. 2) Mihinana (zavatra hafa noho ny vara') amin'ny hariva, amin' ny alina: Mialim-bomanga ry zareo ato atsimo. l F.-p.: Mialina andro: efa nijanona indray andro, Ahitsio
Mialjmbolo
[hery]
:(alimbolo) mt, s,: Miotrika ao anaty lavaka: Akondro masaka ifotony ue itony anao itony? ? Tsia, a_ kondro nialimbolo ireny, Ahitsio
Mi?likalika
[hery]
:(alika), mt.s.:Miangentsangentsana, sarotsarotiny. Ahitsio
Mialikalika
[hery]
:(alika) mt. s.: Manao toetra na fiainan'alika, ratsy toetra, ratsy fiaina, Ahitsio
Mialanalana
[hery]
:(alanalana) mt. s,: Mihataka, tsy mikasika, mi. tokana ho azy: Mialanalana aho raha ny amin'io raharaha io, Ahitsio
Mialakaforo
[hery]
:(alakaforo) mt, s,: Mikiribiby: Mialakaforo izy raha manao zauatra, Ahitsio
Mialahilahy
[hery]
:(ialahy) mt. s,: Manao ialahy olona: Nahoana no mialahilahy kanefa tsy tezitra, Ahitsio
Miainga
[hery]
:Miala amin'ny 4 maraina izahay rahampitso, - F,.p,: Miala aina: matai. / Miala faran'ny lohany: mio. va fihetsika mba hialana a. min'ny vintan-dratsy mpahazo ny tena hatramin'izay, / Miala faditra: manala nY ratsy amin'ny tena, / Miala lia. na: manaram-po amin'ny zavatra iray tiana, / Miala janona: miato kely eo am-panaovan-draharaha iray. / Miala nenina: manao izay faran'ny azo atao, J Miala sasatra: ma. ka aina. / Miala tsiny: mana-la ny hadisoana mety haha. voa ny tena dieny mialoha na izay efa mahavoa mihi. tsy, / Miala vola: mandoa vo-la. / Miala vonkina: manampatra, manararaotra mba hanamparana ny hery. / Miala Ankatso ka Ambohidempona: mandositra zava-manahirana iray nefa sendra ny mitovy aminy ihany. / Tay miala uehana: tsy mihemotra na kely aza. / Manao fialan'ny Jiosy: miala mitsaitsaika mangina tsy misy mahita na mandre firy. Ahitsio
Miala
[hery]
:(ala) mt, a, (miald): Manala amin'ny tena: Miala tsiny, miala satroka, ? Afaka: Tsy mety miala fo pentina io na sasana axa, 1 Mijanona tsy ho,,.: Miala tsy ho ben'ny tandna intsony, ho-no, Randria, ~ Mihataka, mandositra: Niala maina nanao nony tsy nahaooa, ? Ahitsio
Miakotso
[hery]
:(akotso) mt, s,: Misy sisiny vita haingo: Ohatra ny miakotso volamena izany lamban.ditanona izany, Ahitsio