Teny nampidirina farany

tapelaka
[Laaris]
:mipelaka:midika fisaka na mivelatra be.ravina tapelaka Ahitsio
vetso
[hery]
:Tononkalo an-tsento. Rindran-teny milanto. Tanisan-teny Ahitsio
vetsovetso
[hery]
:Jer. [vetso] Ahitsio
menona
[hery]
:Ngonona, mimenona, mimenomenona Ahitsio
mpanome
[hery]
:Izay manome Ahitsio
atapina
[hery]
:entina manapina, oh. atapina lavaka Ahitsio
asovony
[hery]
:jer. [sovoka], asovoka, asisika Ahitsio
hainy
[hery]
:jer. [hay], fantany Ahitsio
milasia
[hery]
:Jer. [lasy] mitoera, manangàna lasy hitobiana Ahitsio
holatry
[hery]
:jereo. [holatra] Ahitsio
tantiko
[hery]
:jer. [tanty], zakako, aritro Ahitsio
ahasiny
[hery]
:Jereo [hasina], [manasina], [ahasina] Ahitsio
handà
[hery]
:jereo [mandà], tsy manaiky Ahitsio
fenoy
[hery]
:Jereo [feno], totofy, ataovy safononoka Ahitsio
Lelany
[hery]
:Jer. [Lela] Ahitsio
ombay
[hery]
:omeo, fangatahana, Oh: Ombay làlana tompoko. Ahitsio
menainy
[hery]
:Jer. [mena], ataony mena. Ahitsio
Navoaka
[hery]
:Jereko [voaka], nesorina avy ao anaty, natao any ivelany Ahitsio
miasa
[hery]
:Jer. [asa], manao asa, mamelon-tena, mitady vola Ahitsio
Atopazo
[hery]
:jereo [topy] : jereo, todiho, alefa any ny fijery. Oh : atopazy manodidina ny masonao dia ho hitanao fa soa ny zavaboahary! Ahitsio