Teny nampidirina farany

Mifako
[hery]
:(fako) mt, P. (mifa. koa): Manangona (fikotra, ahitra bozaka): Lasa nifako kitay ?ny an-tsaha any izy, Ahitsio
Mifaka
[hery]
:(faka) mt, s,: Maka fa.. ka Ahitsio
Mifaho
[hery]
:(faho) mt, s, (mifa. hoa): Mifangaro, miharo, Ahitsio
Mifahy
[hery]
:(fahy) mt, s, (mifaha. za): Mihamatavy mihavondraka, matavy: dmby mifa. h y, Ahitsio
Mifahana
[hery]
:(fahana) mt, s,: Mahazo fahana, na zavatra entina mameno, entina mampandeha zavatra iray hafa: Efa mifahana tsara ve ny ombintsikal / Tsy mbola mifahana ny famantaranandroko, ny basy,,, Ahitsio
Mifafy
[hery]
:(fafy) mt, s, (mifafa. za): Enti-milaza ny voa napariaka, na ny toerana nanapariahana: Efa mifafy ny uarintsika fa aza matahotra i da-da l Mifafy ny taninketsa / Mamely mafy miparitaka: Mifofy ny orana, Ahitsio
Mifafa
[hery]
:(fafa) mt. P. '(mifaf?): Manala ny loto, fako, potipoti-javatra amin'ny kifafa: Mifafa tokotany isa-maraina ny olona madio, - F,.p,: Mifafa ny kiho: sendra fahavoazana, mahita lo. za, Ahitsio
Mifaditra
[hery]
:(faditra) mt. s. (mi. fadlra): Manala faditra izany hoe manao faditra miaa hisakanana loza atahorana hanjo, na mosavy, na aretina sakanana tsy hahavoa. - F,-p,; Mifadltra ahitra: manala faditra amin'ny ravin' ahitra, / Mifaditra ouana: manala faditra amin'ny ovana (ny ovana dia ilay faritra mihelaka amin'ny hodi-kazo), / Tsy mifaditra ovana: tsy mamindra fo, tsy miantra. Ahitsio
Mifadiditra
[hery]
:(fadiditra) mt, s.: Mihorongorona, mihodldina, mandadina: Mifadiditro a_ min'ny vatan-kazo ny uahy, 1 Mifanolana, mifampiditra: Mifadiditra ny fakan'ireto hazo ireto. Ahitsio
Mifady
[hery]
:(fady) mt, p. (mita-dia): Tsy mihinana an-tsitrapo, mand? tena tay hihinana: Mifady hena lsan-jomd izy, 1 Manda tena tsy hanao (zavatra): Mifady ny fifaliana ara-no fo ny olona manokon-tena ho an'Andrlamanitra. / Mi. tana nY fahadiovarn-pitondran-tena, tsY miray: Taloha, rehefa lasa niantafika ny uadiny, dia nahay nifady ny uehivauy malagasy, Ahitsio
Miezoezo
[hery]
:(ezoezo) mt. s. sady P. t.: Manan-toetra lava marotsaka, mitezotezo. Ahitsio
Miezinezina
[hery]
:(ezinezina) p.t.: Sady avo no ngeza, lehibe; mandrindrina aoka izany, Ahitsio
Miezanezana
[hery]
:(ezanezana) mt. s,: Mitsangana, mijoro, Ahitsio
Miezaka
[hery]
:(ezaka) mt, s. (miezaha): Manao haingana, malaky, dodona: Niezaka izy ka tonga uoolohany, 1 Miantoraka: Niezaka lxy uao nahauikina ilay hady, 1 Manao ny farany azo atao, mikely aina: Aizo moa no hahombiazanyf Tsy miezaka akory izy fa mitsikamokamo, Ahitsio
Mievotra
[hery]
:(evotra) mt, s.: Mibontsina ho avoavo, mlvohitra noho ny manodidina: Mi- evotra ny trafon'omby, 1 Miaina, miverina amin'ny toetrany teo aloha raha alefitra: Mievotra ny rantsankazo noiefitra, 1 Mitana toerana ambony: Mievotra Io lehilahy Io ka mirehareha izai. tsizy, 1 Miantsambotra miakatra: Mievotra ny baolina, 1 Mivadika ny teny natao, mitsoa-teny, miova fitenY: Mieuotrd matetika tzy ka tsy azo itokiana, Ahitsio
Mievoka
[hery]
:(evoka) mt, s na mt, P,: Mifoka etona na fofona mafana avy amin.lavamaniry nampangotrahina na dorana hatao fanafody, Ahitsio
Mievina
[hery]
:(avina) mt, s,: Mamoaka rivotra amin'ny orona tsy iniana atao fa mlbosesika mandeha ho azy ary mahatonga ny vava handefa pitidrora koa: Raha misy mievi. na dia mifandrombaka ny olona manao hoe: "Velona"; fa raha zaza kosa no mievina dia atao hoe: "afa-drofy". Ahitsio
Mievanevana
[hery]
:(evanevana) mt, s,: Mijanona tay an'ny atsy tsy an'ny aroa, mialanalana: Mievanevana ny mPttondra eto amin'tty tany lty, Ahitsio
Mietsaka
[hery]
:(etsaka) mt, a,: Mi. hetsaka, mikoa, mirodana: Nietsak'ilay oram-be ny lalan-kely mankany aminay. Ahitsio
Mietro
[hery]
:(etro) mt, a.: Misotxo toaka (f,s.b,). Ahitsio