Teny nampidirina farany

Mieboebo
[hery]
:(ebo) rat, s, (miebo. eboa) : Manao fihetsehana feno rehareha, fihambohamboana; miedinedina, miajokajoka: Mieboebo erj' Isambila hatramin'ny nahafahany fanadinana, ? M,h,: Mirehareha, mirehaka mianjonanjona, mihambohambo, miandranandrana, misolantsolana, miediketlika, miedinedina, mitihintihina, midihindihina. Ahitsio
Miebana
[hery]
:(ebana) mt, s,: Mitondra lamba mirefarefa toY ny olona tsy miraharaha, na mampihofahofa azy toy ny olona te hiseho mihaingo. Ahitsio
Midrikina
[hery]
:(drikina) mt. s, (midrikina): Manohitra an-kate. zerana tsy mety manaiky: Nidrikina mafy !zy raha vao nahare fa anisan'ireo voam. panga, Ahitsio
Midridroka
[hery]
:na Midridrodridro (dridroka) mt. s,: Midilotra, mamoaka feo mam-Panglntsinglntsina ny nify na ny sofina: Tokony hasiana menaka ny savilin'io varava. rana to fa mldridrodridro foana raha mivoha, Ahitsio
Midridridridry
[hery]
:(dridridridry) mt, s.: Mitarafndraina noho ny aretina: Midridridrldry mandritra ny alina io marary io, 1 Mamoaka feo hafahafa sy maharitra noho ny fikasohana tsy dia malama loa. tra: Midridridridry ny tongotr'ity latabatra ity raha vao hetsehina. Ahitsio
Midreho
[hery]
:(dreho) mt, s,: Midraiko mafy dia mafy. Ahitsio
Midredro
[hery]
:(dredro) mt, s. (mldredroa): Mandokadoka izaitsizy, milelaka, misolelaka: Tsy misy mankaloiloy ohatra irony mplasa fatra-ptdre. dro irony, Ahitsio
Midredridredry
[hery]
:(dredridredry) mt. Mitaraindraina, mito. manimany na mikonetaka la-va: Loza raha hidredridredry id zaza lo: tsy fantatra na misy maharary azy na diso mihanta loatra ny anao, Ahitsio
Midrakadraka
[hery]
:(drakadraka) mt, s.: Mitondra drakadraka miariaika, Ahitsio
Midraiko
[hery]
:(draiko) mt, s.: Mandeha na mamindra mananosarotra: Efa midraiko er? ir? lahiantitra mankatj' amintsi? ka, Ahitsio
Midraho
[hery]
:na Midrahodraho (draho) mt. Mitahonta. hona sy mitavozavoza na miraildraiky, Ahitsio
Midrafana
[hery]
:(drafana) mt, s,: Mihetsika mihendratra noho ny tahotra na fihetseham-po hafa. Ahitsio
Midradraka
[hery]
:(dradraka) mt, s. (midradraha): Mlantsoantso mafy noho ny fahatairana: Nidradraka izy raha uao na_ hita ny afo nandray ny vo_ lam bodintrano, Ahitsio
Midradradradra
[hery]
:(dradradradra) mt, s. (midradradradrd): Miklakfaka, miantsoantsoi Ada. la ve lanao no midradradra. dra foana toy lzao el ? Mitomany mafy, migogogogo, minaonaona: Nidradradradra nampalahelo tzy tamin'ny nandrenesany ny nahafatesan-drenlny, Ahitsio
Midoroka
[hery]
:(doroka) mt, a, (midoroha): Mimamomamo: I-saky ny midoroka Rabe, ml. ferinaina ny uady aman.jana_ ny. Ahitsio
Midoroboka
[hery]
:(doroboka) p.t.: Maniry tsars be ravina sady maitso: Midoroboka tzaitsizy ny hazo raha voatohoka zezika betsaka, ~ Malalaka be ambany sy mirebareba: Ny lamaodin'akanjo fahiny ho an'ny uehivavy dia akanjo midoroboka nasiana malako. fa, ? Enti-mllaza ny flhetsiky ny vorontslloza amin'ilay izy mampibontsina ny elany ka miedinedina manao faribolana, Ahitsio
Midorehitra
[hery]
:(dorehitra) p.t.: (izay matetika ialohan'ny teny hoe mena): Mena mivaivay. Ahitsio
Midoraraka
[hery]
:(doraraka) mt, s,: Midonana-poana, manary andro foana, miriorio foana. Ahitsio
Midora
[hery]
:(dora) mt, s, na p.t.: Be rehaka, tsy matY amba. vany, Ahitsio
Midongy
[hery]
:(dongy) mt, s, (midongia): Mitokona tsy mety manao na tsy mety mande. ha: Nidongy tsy nety nihi. nan-kanina Ikoto, ? Manao an-ditra, maka an-kerinY: Ni. dongy ny kilalaon,janako i Bozy kely, - F,-p,: Midongy an.dalana: milaza ny ankizy mitokona tsy mety mandeha eny andalana, / Midongy an.kani. na: tsy mety mihinana fa tsy faly amin'ny anjara omena azy, 1 Midongy zauatr'olona: mitana an-ditra zavatr'olona. ? M.h,: Mihenahena, mihena velona, mimolotra, mampitovy molotra, mizihitra, mitokozihitra, mikiribiby, mainkazo, migin.kazo, mi?timbato, miziriziry, mamatovato, mizihizihy, mamokehana, mandongllongy, mangenahena, mamahana, mitokona, Midongy zavatr'olona, mibodo zavatr'olona, manao bodongerona, manao angovy, manao ditra, Ahitsio