Teny nampidirina farany

Miantsoantso
[hery]
:(antso) mt, a,: Miteny mafy, milelalela, il M,h,: Miteny mafy, milelalela, manao lela miakatra, manao antso valala, mikiakiaka, mijajaka, Ahitsio
Miantso
[hery]
:(antso) mt, p, (miantaoa): Mai sy anarana: Moto no niants( .na azy fony kely, 1 Mamort olona mba hana. trika na ho tonga amin'ny,,,, manaika, manainga: Niantso ny fokonolona ny lehiben' ny tandna fa nisy zaua-dehii be nodinihina, 1 Manonona tsirairay: Raha efa Jauni', dia niantso ny anaran'ny miara_ mila tsirairay ny kapiteny, ? Maka, manao izay hahatongavana: Moa ve e fa nisy nian. tso ny dokotera? 1 Milaza, mamoaka ampahibemaso: Hiantso kabary, hono ny fi. lohan'ny Nosy amin'ny vola_ na mey, ? Mangataka, mita-labo: Miantso ny anaran'ny Tompo, 1 Manendry, mifidy: Niantso an.dRanona ho lehiben'ny raharaham.bahi. ny ny filohan'ny governemanta, 1 Manome na marnetraka adidy, mandidy, mandodona: Miantso anao ny ta. nindrazana ka mahereza fo!, ? M.h,: Manaika, manofa, mikohona, mihatsy, manatsimaso, mikoka, mikohokoho, manesiesy, mikahankahana. Ahitsio
Miantsinanana
[hery]
:(atslnanana) mt, s,: Mandeha na mampitodika any atsinanana: Hita. nao ve ny nandehanan'ireny olona telo mianaka ireny? ? Niantainanana any no nahitako azy. Ahitsio
Miantsena
[hery]
:(tsena) mt.p. (mian. tsen?): Mandeha mankany an-tsena: Lasa niantsena i Neny, Ahitsio
Miantsavily
[hery]
:(antsavily) mt, s,: Mikirazorazo: Mbola hahita loza ihany ireto tovolahy miantsavily amin'ny varavaran'ny fiarambahoaka. Ahitsio
Miantsampy
[hery]
:(antsampy) mt, s, (miantsampaza): Mitsambikina amin'ny,.,: Niantsampy teny amin'ny tompony ilay alika, ? Mianika, mananika: Niantsampy teny amin'ny la_ mosin-dreniny ny zaza. Ahitsio
Miantsambotra
[hery]
:(antsambotra) mt. Mitaambikina, miantoraka:Niantsambotra ny alika ka lasany ny hena roa kilao, Ahitsio
Miantsa
[hery]
:(antsa) mt. p, (mian_ tel): Manao, miventy antsa, manao hira fiderana ny mpanjaka, Ahitsio
Miantrano
[hery]
:(trano) mt, s, (mi_ antranoa): Miditra ao an-trano: Miantranoa re, tompoko, fa aza mandalo tan?-misy havana e! ? Mangata-bady: A-min'ny Asabotsy no hiantrano any amin-dry Saholy ny zanakolahy, Ahitsio
Miantraitraika
[hery]
:(traika) mt, a,: Mian,ierazera, ~ h,o,: Manakiana lava izao, Ahitsio
Miantraika
[hery]
:(traika) mt, s,: Mi_ clona amin-javatra ao ambany ka mihilangilana, Ahitsio
Miantra
[hery]
:(antra) rit. P. (miantrĂ ): Mangoraka, mihetsi-po hamonjy na hanampy: Fatra-piantra ny mahantra izy, Ahitsio
Miantoraka
[hery]
:(antoraka) mt, s, (miantoraha): Miantsampy mova tsy ny hianjera eny amin'ny hafa: Vao tonga izy dia niantoraka teny amin'ny reniny, Ahitsio
Miantontona
[hery]
:(tontona) mt, s,: Midona mafy amin'ny tany, Ahitsio
Miantonta
[hery]
:(antonta) mt, s,: Mianjera, midaboka, potraka, ? h,o,: Mianjera, mihatra: Hiantonta aminao ny henatra amin'izany ka mitan_ drema, Ahitsio
Miantomboka
[hery]
:(tomboka) mt. P.: Rafitra: Niantomboka niasa izy raha uao avy noka. barin.drainy, ~ Miandoha: Miantomboka amin'ny herinandro ambony ny ririnina. ? M. h.: Miandoha, mitehina, mitsidika. Ahitsio
Miantombina
[hery]
:(tombina) mt, p,: Mianjera mivaroraka eo am-pitoerana. Ahitsio
Miantoko
[hery]
:(toko) mt, s,: Mianddny: Mianfqko aminay lanareo sa midntoko amin'ny mpitokona? Ahitsio
Miantoka
[hery]
:(antoka) mt, p, (mi. antoha): Milaza ny tena ho tompon'andralkitra momba ny zavatra Iray raha very na simba na tsy vita araka ny fifanarahana fo zavatra io, ka manao izay hiverenany na hahavitany: Aza matahotra ianao fa izaho no miantoka ny uolanao nosamborin.dRa. koto, ~ Milaza fa ny tena no tompon'andraikitra momba ny toetran'olona iray na zavatra iray: Izaho no mianto. ka io voampanga io fa aoelao aloha izy hody any amin' ny fianakaviany. ? Mandray ho andraikitra ny fandoavana ny vola lany: Tsaboy tsa. ra ity marary ity fa izaho no hiantoka izay lany, Ahitsio
Miantofina
[hery]
:(toftna) mt, c,: M'i. anjera, potraka amin'ny tany ka mitontona, Ahitsio