Teny nampidirina farany

Mianika
[hery]
:(anika) mt, p, (mianiha): Miakatra eny ambony: Loza raha hianika hazo io zaza to ka rovitra daholo ny ahanions,. Ahitsio
Mianiany
[hery]
:(aniany) p.t.: Mibontsina, mihalehibe noho ny fivontosana, Ahitsio
Mianiana
[hery]
:(aniana) mt, s.: Manambara ampahibemaso fa: 1) hilaza izay fantatra ho marina: Mianiana izy fa hilaza ny marina ary ny mari-na ihany, 2) Hanome lzay nampanantenaina: Mianiana aho fa hanome vola azy raha uao manana, 3) Hanatanteraka an-tsakany sy an-davany ny andraildtra takin'ny asa aman-draharahan'ny te-na: Nianiana ireo mpitsara vao nandray raharaha fa hanao araka ny rariny mandrakariva, Ahitsio
Miangoty
[hery]
:(angoty) mt, s,: Manambitamby olona fatratra mba hanaovany ny sitrapon' ny tena, Ahitsio
Miangongo
[hery]
:(angongo) p.t.: Miavovona, mitoby. Ahitsio
Miangona
[hery]
:(angona) mt,s,: Mivory amin'ny toerana iray: Niangona tao an-tokotanibe ny fokonolona 1 Mihandro. na, mikambana: Miangona eto amin'ity lempona ity ny rano, 1 Mivavaka any am-piangonana: Lasa niangona i dada sy i neny, Ahitsio
Miangola
[hery]
:(angola) mt, s, (mi. angotd): Mihantahanta aseho amin'ny fiteny sy ny fihetsehana. - F,-p,: Miangolavaitra: mi. hanta fatratra, Ahitsio
Miangoango
[hery]
:(angoango) p.t.: Miavoavo, feno mitafotafo na miavovona be: Iza no ni. tondra ireto vato miangoan. go ireto? 1 Te-hatao ho ma-nana ka miaingitraingitra sy mihaitraitra, tsy manao ny raharaha fanaon'ny mpiasa an-trano: Miangoango aoka izany iny zazauauy iny fa tsy mandray ravin-deno, hono, izy. Ahitsio
Miangitrangitra
[hery]
:(angitra) mt s.: Manda tsy hanao na ma. nao an-kalainana, Ahitsio
Miangiangy
[hery]
:(angiangy) mt. Manao valavala ratsy ka tsy menatra akory eo imasombahoaka: Miangiangy aoka i. zany amin'ny sakalzany io tovolahy lo. ? M.h.: Tsy mahalala menatra, sahy loatra, tsy vaky aty, tsy vaky afero, tsy vaky atatra, tsy valahara, Ahitsio
Miangeso
[hery]
:(angeso) mt, s.: Miseho ho fatra-panao mihoatra ny mety, amin'ny fiteny na amin'ny fihetsika na aamin'ny fita$ana, Ahitsio
Miangentsana
[hery]
:(angentsana) mt. s.: Miseho ho sarotiny ka mi. aingitraingitra, mihaitraitra, tsy mandray ravin.deno, Ahitsio
Miangavy
[hery]
:(angavy) mt, p. (miangavia): Mangataka zavatra am-panajana: Mlangavy angady aminao re aho fa tapaka ny ahy. 1 Mangataka olona am-panajana mba hanampy ny tena na hanao asa ho an' ny tena: Andeha miangavy ny sakalzanao hamita ilay ra_ haraha fa marary ity fanai>. Ahitsio
Miangatra
[hery]
:(angatra) mt, p, (miangara): Tsy manao araka ny rariny amin'ny fizarana tombon-tsoa na amin'ny fitsarana: Mahagaga fa misy ray aman-dreny miangatra amin'ny zanany sasany, ka manome azy ireo betsaka no-ho ny hafa, amin'ny fizarampananana. ? M.h.: Mifidy tavan'olona, manao mizana tsindriana ila, manao mpitsara be kibo, manao zanaka anaty fo maharary, manisy hodi-tsirany sy hodi-peny, manao loa-bary mitahy vady, manisy tombo sy hala, manao atody mafana ila. Ahitsio
Miangano
[hery]
:(angano) mt, s,: Milaza angano. 1 Mihaitraitra, Ahitsio
Miangana
[hery]
:(angana) At,: Sisa mijanona na tafajoro: Loza fa tamin'ny vola eninjato nentiko tany an.tsena, roa. polo sisa no niangana, - F.-p,: Tsy misy miangana: lany tanteraka daholo, Ahitsio
Mianefitra
[hery]
:(efitra) mt. s,: Mandeha mamaky ny tanY efitra, * Ohab.: Aleo maty olo.malaina toy izay vaky viiany mianefitra: entimilaza ny fa. hatsinontsinon'ny olo-malaina, kamo (ny fahafatesany dia tsy mitondra fahavoazana firy miolotra amin'ny fa. havakisam-bilany any an'efitra, izay mafy tokoa satria tsy ahitana na nions na inona horaisina hahandroan-kanina any), * Fiten,: Raha tsy manantena ho lahy ve hianefitra?: enti-milaza fa raha tsy mana-na fahavononana, tsy tokony handray adidy. Ahitsio
Miandrovondrovo
[hery]
:(androvondrovo) mt, s.: Miaraka na mikambana amin'ny androvo na mpangalatra, Ahitsio
Miandriandriana
[hery]
:(andriana) mt, s.: Mitondra tena am-pahamendrehana, na dia tsy andriana ara-pirazanana akory aza. Ahitsio
Miandry
[hery]
:(andry) mt. p, (miandrasa): Mijanona eo amin'ny toerana anankiray ambarapahatongan'nY olona na zavatra iray: Miandry ny zana_ ho eto aho, / Enimpolo tao_ na no niandry ny fahafahana ny Malagasy, 1 Tsy miala eo amin'ny toerana iray na eo ankilan'ny olona na zavatra iray mba hiambina azy: Mf. andry ny entanay any an-tse_ na izy, 1 Mitily olon-dratsy: Miandry mpangalatra, 1 Mitoetra eo ankilan'ny marary iray mba hikarakara azy: Iza no hiandry an.drainareo eny amin'ny hopitaly rahariva? - F,-p,: Miandry faty: miaritory raha misy maty, I Mian_ dry lahy: miandry ny fahavalo amin'ny toerana iray rehefa tapitra lasa ny zaza amam. behivavy. / Miandry lalana: miambina ny fandehanana amin'ny lalana, toerana iray, J Miandry raharaha: enti-milaza ireo irakiraka taloha mi. janona eo akaikin'ny rova ka antsoin'ny manamboninalritra rehefa misy hilana azy, I Miandry tandna: miambina ny tanana, / Miandry tany: miambina ny vavatany sao misy fahavalo miditra. I Mi. andry fototr'aretina: miandry zavatra tsy fantatra izay ho vokany, miandry ela be, I Miandry trano: mijanona ao an-trano mandritra ny tsy mahaao ny olona rehetra sao misy manamy, I Miandry an.dRazaka tsy hivalana: miandry olona ela dia ela, / Miandry vasoka: miandry foana tsy misy volcans'. / Miandry nifin'akoho tsy haniry: miandry zavatra tsy ho tonga na oviana na oviana, I Mian_ dry taflka na miandry vohoka: miandry ny andro hiterahan'ny vehivavy anankiray bevohoka mba hikarakara azy amin'nY hifanany na hikarakara ny zaza. / Mlandry kendry tohina na mlandry vava latsaka: miandry ny hitenenan'ny olona anankiray teny iray mba hanararaotana hamelezana azy na hanapahana ny fihavanana aminy, Ahitsio