Teny nampidirina farany

Miandra
[hery]
:(andra) mt, s, sady mt, p,: Mijery ambony, manantena, - Tondro miandra reny: milaza ny olona manantena lava ny hampiana, f Miandra +ahy miandra vavy: enti-milaza sakan-jaza lahy na vavy efa lehibebe ka mahatsiaro faniriana te-hanambady, I Miandra vovonana: mangatabady, Ahitsio
Miandoha
[hery]
:(loba) mt, a.: Miantomboka: Efa miandoha ny lohataona ka mitsimoka ny ahitra, Ahitsio
Miandevo
[hery]
:(andevo) mt, s.: Mietry, mandrorona, midina: Miandevo fanahy, 1 Entimilaza olona roa miaraka ka ny iray andevo: Lasa niuoaka M'y miandevo. Ahitsio
Miandany
[hery]
:(lany) mt, s, (miandania): Momba, manaraka: Tsy miandany amin'ny mpitokona akory izy. Ahitsio
Miandalana
[hery]
:(andalana) p, mt,: Mandeha manaraka ambaratonga: Tokony hatao miandalana ny famplanarana ny ankizy. 1 Tsikelikely: Mihatsara miandalana ny marary, ! Miandalandalana (andaiandala-' na) mt. s. (miandalandal?na): Mandroso tsikelikely: Efa mihatsara miandaiandalana ny manavy. Ahitsio
Miandahy
[hery]
:(lahy) mt, s.: Manao asa fanaon-dehilahy. - F,-p,: Miandahy miambavy: mirotsaka miasa daholo na ny lehilahy na ny vehivavy. Ahitsio
Mianavaratra
[hery]
:(avaratra) mt. s,: Mandeha mankany avaratra, Ahitsio
Mianatsimo
[hery]
:(atsimo) mt, s.: Mandeha mankany atsimo,l Mampitodika any atsimo: Nolazain'ny ntaolo fa ny mpamosaoy no mianatsimo loha, Ahitsio
Mianatra
[hery]
:(anatra) mt.p. (mianara): Manao izay hahaizana zavatra iray: Mianatra marlka izahay isan.kariva, 1 Maka tahaka, manao sahala amy: Mianatra ny fltenin'i nenibe Ikoto ka mampiho. mehy erg,. Ahitsio
Mianala
[hery]
:(ala) mt. s.: Mandeha mankany an'ala: Lasa nianala labanikoto. Ahitsio
Mianakavy
[hery]
:Mpianakavy ;ana_ ka) p.t.: Entimilaza ny olona rehetra ao anatin'ny fianakaviana, Ahitsio
Mianaka
[hery]
:Mpianaka (anaka) p, t.: Teny enti-milaza ny flfandraisan'nY ray na ny reny amin'ny zanaka ara-pihavanana: Lasa nitsangantsangana Rabe sy Ikoto mianaka. / Mpianaka Imboasalama sy Ranavalona ndriam belomasi - na, Ny mianaka koa dia matetika enti-milaza olona roa izay toy ny ray aman-drenY sy zanaka ara-taona fotsiny na dia tsy mpifaninona aza: Mipetraha aloha lanareo mianaka hoy Rakoto tamin'iiay mpamptanatra sy mpianatra niaraka taminy. Ahitsio
Mian
[hery]
:Tovona fanaovana ma.. toanteny enti-milaza toerana aleha: Mianala, mianatalmo, Ahitsio
Miampofo
[hery]
:(fofo) mt.p. (miampofoa): Mametraka (ny zazakely) eo ambony fe ka mipetraka koa ny tena amin'izany. Ahitsio
Miampirina
[hery]
:(ampirina) mt, s,: Mifltsaka, manao izay tsy hitanana toerana betsaka, miampify: Miampirina ao anjoron-trano ao lzY fa matahotra an-drainy, hono, ? M.h.: Miampify. Ahitsio
Miampify
[hery]
:(ampify) mt, s. (mi. ampifl'a): Miampirina mba tsy ho be fiseho: Niampify tery an-joron-trano ilay zanany ka tsy hitan-dRakoto, Ahitsio
Miampy
[hery]
:(ampy) mt, p. (miampta): Mitombo, mihabe: Niampy lndray ny mpianatra tanna lto, 1 Mitovana: Tsy nety aho raha tsy niampy 10 sm Ilay lamba nouinidiko, Ahitsio
Miampatra
[hery]
:(ampatra) mt, a,: Mandry mitsotra na mivalandotra tsy mahahetsika: Miampatra ao an-tokotany ao ilay marary. Ahitsio
Miampanga
[hery]
:(ampanga) mt, p, (miampangd): Milaza olona ho nanao na nahavita hadisoana: Miampanga anao ny tsy flfenenanao, hoy Rakoto, satria raha tsy nanan tanao, tokony hitondra porofo hanamarinanao tenu, 1 Mitana olona ho nahavita heloka, mitory olona amin'ny fitsarana, amin'ny lehibe: 1zaho, tompoko, dia miampanga an-dRabe ho nangala. tra ny volako. Ahitsio
Miampaingo
[hery]
:(Paingo, ampaingo) mt, a,: Misahirana amin' ny fiantohana trosan'olona, Ahitsio