Teny nampidirina farany

Miahona
[hery]
:(ahona) mt, Mijanona tampoka, miato, ary tsy mandroso; misalasala. Ahitsio
Miahoaho
[hery]
:(aho) mt, s.: Tia te-na loatra, manao mamifovelona, mitompo teny fantatra. Ahitsio
Miahiahy
[hery]
:(ahiahy) mt, p,: Mitorotoroka olona ao an-tsai. na ho nahavita ratsy: Tsy niahiahy anao ueliuely aho saingy nisy porofo hitako ka uoatery hitory anao aho, Ahitsio
Miahy
[hery]
:(ahy) mt, a,: Mikarakara, mitsimbina: Ny Tompo no miahy ny kamboty, Ahitsio
Miahanahana
[hery]
:(ahana) mt, s,: Mijanonjanona, miatoato raha mandeha na miteny, tsy mahatohy izay saika holazaina: Miahanahana be ihany izy rehefa miteny, ? M,h,: Miakanakana, Ahitsio
Miahana
[hery]
:(ahana) mt, s,: Mijanona: Niahana taiza ianareo nony avy any Toamasina? Ahitsio
Miafonafona
[hery]
:(afonafona) mt, s,: Misafoaka, mirehidrehikatezerana, romotry nY hatezerana. Ahitsio
Miafokafoka
[hery]
:(afokafoka) mt. Misamboaravoaran-katezerana, mitroatra, ? (Ankehitriny) Miavonavona amin' ny fiteny: Loza raha hiafo_ kafoka iny touolahy iny, Ahitsio
Miafitra
[hery]
:(afitra) mt, Mijanona tsy mandeha intsonY: Niafitra halina ny famanta. ranandroko, ? Miato miala ianona, mianina: Toh'izo ha_ trany ny dianareo fa aza mi. afitra eny an-dalana, 1 Mipetrapetraka, mialokaloka: Efa tapa_bolana izay no niaferan' io mahantra io teto aminay, Ahitsio
Miafina
[hery]
:(afina) mt, a, (miafena): Miery mba tsy ho hita, Ahitsio
Miafatrafatra
[hery]
:(afatrafatra) mt, s,: Mitomany mikiakiaka iniaraka amin'ny fihetsika miankapokapoka: Nitomany niafatrafatra Isambilo hala' fa tsy nentin'ny reniny tany an-tsena, Ahitsio
Miafara
[hery]
:(fara) mt, s. (miafara): Enti-milaza zavatra iray izay ny farany Miafara a, min'ny h ny hoe Rajonah, ? Mipaka, mihatra: Miafara any an.dranomasina daholo ny renirano rehetra, / Tan. dremo sao miafara aminao ny fiampangana, Ahitsio
Miafaka
[hery]
:(afaka) mt, s,: Miala: Tokony hikezaka hiafaka a_ min'ny trosa, Ahitsio
Miafa
[hery]
:Miafana (afa, afana) mt, s,: Enti-milaza ny fanaviana izay miala, misava, misinda, mihenkena: Niempaka ny molotro nony nia fa ny fanaviako, (Raha ny aretina no lazaina, dia atao hoe miafa na miafana, fa raha nY mara. ry kosa, manaritra). Ahitsio
Miadra
[hery]
:(adra) mt, s,: Misitritritrika. 1 Maneho, manivaiva. Ahitsio
Miadonadona
[hery]
:(adonadona) p, t,: Miseho miavonavona a. min'ny fandeha. ? M,h,: Mianjonanjona, miandranandrana. ? M.h.: Mingadongadona, migadogadona. Ahitsio
Miadokadoka
[hery]
:(adokadoka) mt, s.: Miedinedina, maneho hakevohana amin'ny fitenY sy ny fihetsika, miajokajoka. Ahitsio
Miadidy
[hery]
:(adidy) mt. P. (miadidia): Mandray ho andraikitra, tompon'andraikitra amin'ny.,.: Iza no miadidy ny fanaovana itY lalana it?? 1 Mifehy, mitondra: Rakoto no miadidy io tranom-baro. tra lehibe Io. Ahitsio
Miady
[hery]
:(ady) mt, s. (miadia): Mifamely amin'ny basy aman-defona: Mahay miady ny tari-dRamarovokatra aria ho ny an.dRamarouolana, 1 Mifampitory enY amin'ny fitsarana: Miady loua ireto olona ireto, ~ Mifanditra, tsy mifanaraka: Tsy manao afa-tsy ny miady ireo zaza mifanarakaraka ireo, ? Mikaona tsara: Miady tsara lahy ny rafitr'it9 laiimoara f+v ? M,h,: Rafitra ady, mikatroka, miady, mandrafitra ady, mifanangana, mikitrana, mifanandrina, mifanatrika, mifanao ankolafiny, mifanao ambakiloha, mifamely mipaka, mikatroka, mikitra, mifampikatroka, mifandramatra, mifamango, mifaniinja, mifanafika, mifananika mifanora-bato, mifamely antsamotady, mifanondro basy aman-defona, mifanao mandrosoa fa masaka ny lohomby, mifanjenjina, mifamo. voka mifanakofoka, mifandrotika, mifanakotika, mifandazo mifanorotoro, mifanotoh?to, mifandripaka, mifandringana. Miady amin' na tsinontsinona: miady volom-balala, miady rivotra, manao ady anoano, ?Miady heuitra: miady saina, mifanolana, mifandapa, mifandahatra, mifandany ron-doha, mifamandraka, mifanjinja, mifanditra, mifandohika, mifanjihitra, mifandafatra. ? Miady cava: manasa lela. ? Miady lahy: miady laka, miady laharana, miady ho lohany, miady voninahitra, seza. ? Miady rivotra: mangataka firariam-bidy, mila hihiny, mitady sitrany ahay. ? Miady aina: manary aina, ambavahoana, andohariana, aina miampify, manao fandrimbolana, misaraka aman-teny, lomorim-bavorona, maty tapaka, miala aina, mitsoaka ain-dehibe. Ahitsio
Miadana
[hery]
:(adana) mt, s, (miadana): Mandeha moramora, manao moramora izay atao; tsy mahavita lalan-davitra na asa betsaka na mahalaza teny betsaka amin'ny fotoana fohy: Miadana ny fandehan' ny sokatra, / Miadam-piteny Rakoto, ~ Tsy manam-pahasahiranana, manana ny ilaina rehetra, sambatra: Miadana ny fianakavian-dRabe fa manam-be hovangoana izy ka tsy manahy na inona na inona, - F,-p,: Mihazakazaka tratran'ny miadana: enti-milaza ireo lzay manao dia maika na mirotoroto manao zavatra nefa tratran'ireo izay mande-ha moramora na maka milamina: tsy ny firotorotoana no ahavltan,javatra fa ny fanaovana am-pilaminana, ? M,h,: Maika tsy faingana toa dian'ondry, / Ny soa mampiadana na mahafladana: rehefa mamangy an-kasoavana, indrindra ny teraka, tsy azo omen-tsiny izay tsy mirotoroto fa tonga somary lavidavitra any aorfana aza. / Miadam-pinaritra: sambatra tanteraka: "Veloma, masina, ry nahafoizana ? tratraran'ny ela ka dia soava / hiadam-pinaritra lalandava". (Ny Avana) * Ohab,: Miadan-dratsy ohatra ny boka mitery: entimilaza Izay mba mahita fiadanana ihany na dia ao ana. tin'ny fahasahiranana lehibe aza, ? M,h,: (fandeha) Miadampandeha votsa dia mibanaika midanesaka, midaresaka, mitanesaka, mitsikozakoza, mikisaka midraiko, milaiko, milaikol?iko, mitsilaikolaiko, midreho, mtjebo, mikonesa, midanoka, mikidanodanoka, milakolako, milaikalafka, mi. tsitalka, midehadeha, miledaleda, miretareta, mitsiretareta, mitsiredareda, miresaresa, mirisarisa, mirezareza, mitaimedameda, mirerarera, mita. redretra, manisa dia, manisa vitsika, mampandady foza, mamindra malako, ? (fanao. van--javatra sy fihetsika): miadam-pihetsika, votsa, tsy maika, tsy rototra, somararetra, milasilasy, ela tanana mivotsavotsa, mitsivozavoza, mitavozavoza, mitsikozakoza, mihamoka, mihoninkonina, mitsirendrena, mimasimasy, mitaredretra, mitoredretra, milanona, milalotra, milalo, milamina, miladina, misamosy, maka mora, tsy maka sarotra, tsy miraika, mikirindreva, malai-mihetsika, mikisina, mibonaika, mibonenika. ? (fiteny): Miadampiteny, miadambava, votsa vava, mianoka, midanoka, miadamahefa, miadamohaka, midarona, tay rototra. ? Miadana, sambatra, finaritra, tsy sahirana, tretrika, metroka, henika, afa-draorao, afa-kopakopaka, tsy miondan-tanana, tsy mandray ravin-deno, manan-jara, tsy mandray ravin'avaratra, ma-nana ny ampY, manana amby ampy, miadana miriaria, miraondraona, miaina an-kalalahana, mianoka, migalabina, milamina. Ahitsio