Teny nampidirina farany

Marojinja
[hery]
:a,: Karazam-bakana, Ahitsio
Maroina
[hery]
:(maro) mt. th. (maroy): Atao tonga maro. Ahitsio
Mararirary
[hery]
:marisarisa, mafanafana. Ahitsio
Marofirofy
[hery]
:(rofy) p.t.: Tsy dia salama loatra, Ahitsio
Marofy
[hery]
:(rofy) p.t.: Marary, voan'ny aretina: Salama tsy marofy izahay rehetra. Ahitsio
Marofaka
[hery]
:a,: Anaran-javamaniry, Ahitsio
Maroavolona
[hery]
:a,: Anaran-kazo, mitovy amin'ny Malemllahy, Ahitsio
Maroatody
[hery]
:a,: Zavamaniry misy vodiny toy ny ovy fanome ny vorona. Ahitsio
Maroandro
[hery]
:a.: Hazo fanao tehina. Ahitsio
Maro
[hery]
:p.t.: Mihoatra ny iray: Ny telo dia azo lazaina fa efa maro. 1 Tsy vitsy, betsaka: Maro no nadinina, fa ui. tsy no afaka. - t.i.f.: Maroina, hamaroina / manamaro, fanamaro, mpanamaro / anamaroana, fana. maroana / mahamaro / maro. maso j hamaro, fahamaro, hamaroana, fahamaroana. Ahitsio
Marivo
[hery]
:(rivo) p.t.: Tsy lalina, tsy lehibe ny elanelan'ny va. vany sy ny vodiny; tsy mifanalavitra ny vavany na ny vo. hony sy ny fanambaniny: Marivo it9 rano it? fa hatreo am.balahana fotsiny, ? Tsy latsaka lalina, manifY: Mariuo no fo, Ahitsio
Maritra
[hery]
:na Marimaritra p.t.: Vao mafana kely foana: Ento amin'izay ilay rano, r'Iko. to a! ? tsy mbola mafana fa uao marimaritra e! ? M.h,: Afa-dranom-panala, mango. rovitsika. 1 h,i,: Mafampana toy ny hanavy: Isan.kariva ty zaza ity marimaritra, - F,-p,: Mard.hoditra: mangatSiaka ka mahatsiaro mitsangantsangam-bolo (mafana ny hoditra ka mahatsiaro mangatsiaka ny tena voakasiky ny rivotra manodidina). Ahitsio
Maritiora
[hery]
:na Martiora na Martiry (fr, martyr) a.: Olona mahafoy ny ainy mba ho vavolombelon'ny finoany na ny fitiavany olona na zavatra iray: Azo lazaina ho marltio. ran'ny fi7enena ireo maty tamin'ny tolom-pahafahana. Ahitsio
Marisika
[hery]
:(riaika) p.t.: Mazoto hanao zavatra, mavitrika, mahery fo: Marisika amin' ny fianarana ny zanaho, 1 Finaritra amin'ny zavatra iray, mandray ardara amin' ny zavatra iray: Tsy mariai. ha ny hipetraka any ambani. uohitra lzy. Ahitsio
Marisarisa
[hery]
:(risarisa) Mararirary, tsy salamalama, misy rofy kely: Tsy ho afaka hankany ambanivohitra izahay anio fa misy marisarisa ny ankizy, ? M.h.: Mavozovozo, marofirofy, tsy metimety. Ahitsio
Mariry
[hery]
:(riry) p.t.: Tsy misy ravina: Mariry ny ahitra a. min'ny ririnina. Ahitsio
Marirandrirana
[hery]
:(rirana) p.t.: Enti-milaza olona maranidranitra ny tslpika mamaritra ny tarehinY. Ahitsio
Marirana
[hery]
:(rirana) p.t.: Misy rirany, miendrika lelan-javamaranitra. ? Enti-milaza tarehin'olona maranidranitra, izany hoe somary mahiahia, fa tsy mba dombodombo petapetaka, Ahitsio
Marina
[hery]
:p.t.: Ilazana toerana mitovy tantana, tsy misy avo sy iva, tsy mikitoantoana: Lavo an-tany marina lahy ianao! ? Ilazana toe-javatra mifanaraka amin'ny tena izy, tsy diso: Marina fa roa ampiana roa efatra. ~ Ilazana toetran'olona tsy mamitaka, tsy mandainga, manaraka ny rariny sy ny hitsiny: Mpampiasa marina Rabe fa omeny karama mifanentana amin'ny asa ataony avy ny mpiasa aO aminy. 1 t.i.L: Marinina, hamarinina, voamarina j manamari. na, fanamarina, mpanamarina / anamarinana, fanamarinana j mahamarina j miha. marina / marimarina / hama. rinana j fahamarinana / ha. marenana. - Marina mafy: teny enti-manamafy ny filazana fa tena marina izay lazaina. / Marini-bava: tsy misy diso izay lazaina. / Marin.drano: ny fitovizan-tantana tsy misy avo sy iva amin'ny vohon'ny rano monina, j Marin.toerana: manan-toerana tsy misy avo sy iva ary azo antoka. / Marim.bilana: fianianana fotsiny na dia tsy marina aza izay lazaina. / Marina raha: fomba fiteny enti-manda 1-zay lazaina aorian'io teny io: Marina raha naka ny bohinao aho (mand? mafy izy fa tsy naka). / Marina raha tsy: enti-manamafy izay lazaina aorian'io teny io: Marina ra. ha tsy naka ianao fa ny zanako mihitsy no nahita (mana? mafy fa naka mihitsy kosa ny fehezanteny), ! Marena tokantrano: teny firariana atao amin'ny mpanambady vao mba ho tsara orina ny fanambadiany. / Manao mari-na tsy to: mandainga, tsy milaza nY marina. * Ohab.: Ny marina mifauozauoza tay mahaleo ny lainga taara lahatra: enti-milaza ny halehiben'ny fahaizana miteny sy mandahatra ka izay tsy rrrahazava sy manohana ny marina ananany dia mety ho resin'ny lainga voalahatra amin'ny teny mirindra tsara. Ahitsio
Marimarika
[hery]
:p.t.: Mahina, ma. himahina: Marimarika ihany aho raha nahita azy nihirahira foana, nefa tay nampoiziko dia ho uery saina izy, ~ M,h,: Maodimaody, Ahitsio