Teny nampidirina farany

Mantsaka
[hery]
:(tsaka) mt, p. (man. tsak?): Manovo rano eny andoharano na amin'ny lava. drano namboarina: Indreny ny tououauy mitanjozotra milqloha siny auy nantsaka tany atstinanan.tandna. Ahitsio
Mantsafofoka
[hery]
:p, mt,: Marary an-doha;jenjina,fanina, Ahitsio
Mantoanto
[hery]
:p.t.: Enti-milaza nahandro tsy tsara masaka: Mantoanto izany sakafo iza. ny, 1 Li. f.: Manamantoanto, ma. hamantoanto, Ahitsio
Mantamanta
[hery]
:Tsy dia tena manta. / h,o,: Tsy vita tsara tanteraka: Asa mantamanta, 1 TsY nomasahana tsara, tsy nalaina ambony tsy nalaina ambany, tsy nodinihina tsara: Heuitra mantamanta, Ahitsio
Manta
[hery]
:p.t.: Enti-milaza zavatra tsy nandrahoina, tsy masaka: Misy, hono, olona mthinan-kena monta, 1 Mbola maitso, tsy matoy: Tsy fioty ny voankazo raha manta 1 Li. f : Manamanta, fana. manta, mpanamanta 1 ana. mantana, fanamantana / mahamanta 1 mantamanta 1 hamantana 1 hamanta 1 fahamantana. Ahitsio
Manozongozona
[hery]
:(hozona) mt. p, (manozongozona): Manetsiketsika mafy ary imbetsaka: Manozongozona ny hazo ny rivo-mahery, + Mampihontsona, manaketraka: Tsy mi. sy afaka manozongozona ny fttokiako anao, + Mitady ha-ka: Mila hanozongozona ny taniko iny lehilahy iny, Ahitsio
Manozona
[hery]
:(ozona) mt, p, (manozbna): Maniry ratsy ny ha-fa: Nanozona ilay lamina tsy nandray azy izy, Ahitsio
Manoza
[hery]
:(oza) mt, p, (mono_ ad): Manasa (tarehy,.,). Ahitsio
Manovotrovotra
[hery]
:(hovotra) mt, P. (manovotrovbta): Manozongozona, manontsonkontsona. Ahitsio
Manovona
[hery]
:(tovona) mt.p. (ma. novona): Manampy avy eo ambony na avy eo aloha: Manovona a eo alohan'ny fototeny no fanaovana ma. toantenin'ny atao, toy ny hoe sondrotra ?asondrotra. Ahitsio
Manovoka
[hery]
:(ovoka) mt, P. (rnanouoha): Manala, manesotra, manatsoaka; maniny mafy dia mafy, mandevilevy. Ahitsio
Manovo
[hery]
:(tovo) mt, p, (mono. voza): Maka rano amin'ny zinga ao am-pantsakana na amin'ny renirano: Manovo rano amin'ny renirano izahay. 1 Mamindra rano tsikelikely ho amin'ny toerana hafa: Aza manovo rano a. min'ny sotronao ao anaty tsangambaua, fa ny sotro iombonana anovozana. * h, o,: Maka zavatra miandala. na ao anaty tahiry lehibe: Manovo hery ao amin'ny fivavahar.a izy, Ahitsio
Manovantovana
[hery]
:(tovana) mt, s,: Manitatra izaitsizy; manampy lainga ny zavatra marina, Ahitsio
Manovana
[hery]
:(tovana) mt. P. (manoudna): Manampy avy ao ambany na avy eo aoriana: Tsy maintsy manovana it9 tady it9 ianao fa fohy loatra Iloy tzy, Ahitsio
Manovaka
[hery]
:(ovaka) mt. p, (ma. M novaha): Manendaka hoditra manify; manongo mafy izaitsizy. Ahitsio
Manova
[hery]
:(ova) mt, p, (malin-ad): Manolo: Nanova akanjo Izy mba tsy ho fantatra. 1 Mampanjary ho hafa: Na-nova ny rano ho divay t Je. so tamin'ny fanambadiana tany Kand, ? Manamboatra ho hafa, ho vaovao: Tokony hanova famindra Lay raha te hahomby, Ahitsio
Manotsokotsoka
[hery]
:(kotsokotso. ka) mt, P. (manotsokotso. ha): Manetsiketsika. Ahitsio
Manotrona
[hery]
:(otrona) mt. P. (manotri)na): Mamihina na manodidina amin'ny sandry sy ny tanana: Raha tsy olona telo tsy afaka hanotrona io vatana bontdna lo, 1 Manodidina: Manotrona ny ta. ny ny ranomasina, ? Miaraka amin'ny olona iray mba hiaro azy sy hanome voninahitra azy: Nanotrona ny lehiben'ny governemonta ny ben'ny tandna sy ny mpitondra fanjakana teo an.toerana, Ahitsio
Manotrika
[hery]
:(otrika) mt. P, (manotreha): Mitahiry vain'afo ao anaty lavenona: Manotriha afo. 1 Manao amin'ny toerana tsy azon-drivotra mba ho masaka: Manotrika voankazo, + Manafina, manrpiery, mampanritsaka miaramila; na enti-milaza ny miaramila miaflna, miery, mifitsaka. Ahitsio
Manotraka
[hery]
:p.t.: Misy ketrona, miketrronketrona: Manotraka ny hoditr'io biby io, + Mailamailaka, marisika: Nano tra. ka er? Rakoto raha niangaviako hikarahara ireto zozo kamboty ireto. / Gaga aho fa tsy nanotraka firy Lay raha nilazako ny flkasanao, Ahitsio