Teny nampidirina farany

Mantra
[hery]
:(otra) mt. p, (mono. ra): Misafo sady mamoritra amin'ny tanana ny faritra iray amin'ny tena mba hampahalefadefaka ny hozatra marary na mivonto na vizana. Ahitsio
Manototra
[hery]
:(tototra) mt, s. (manotbra): Manetsiketsika ny foly amin'ny fanenjanana azy ka amin'izay izy mitovy tantana hatrany tsy misy madilana, Ahitsio
Manototra
[hery]
:(tototra) mt. P. (manotora): Manarona: Manototra tany ny vodihazo, * Mameno: Manototra na. handro ny latabatra, + Mandrakotra: Kopahy ny uouoka manototra ny akanjonao, ? Manafotra: Manototra hersa. tra olona, Ahitsio
Manotototo
[hery]
:(totototo) mt. P. (manotototoa): Mampivezivezy etsy sy eroa tsy misy vokany toy inona, Ahitsio
Manotohoto
[hery]
:(hoto) mt. P. (manotohotoa): Mandrovitra, mandrotika, mamotipotika, Ahitsio
Manoto
[hery]
:(toto) mt. P. (mono. toa): Mamely amin'ny flsoirana amin'ny tandroka: Mora fan,tarina ny omby manoto, - Mifanoto rahona: enti-milaza rahona misatrotroka, na koa fahamaroan-lavatra samihafa mety hanahirana. / Mifanoto ulntana: enti-milaza olona roa izay tsy mifanaraka fa mifanimba ny tonon'androny, Ahitsio
Manotina
[hery]
:(otina) mt. p. (ma. notina): Manozongozona, manetsiketsika (hazo). Ahitsio
Manotikotika
[hery]
:(kotika) mt. p. (manotikoteha): Mamotipotika: Aza manotikotika ny ahanjoko, + Mampisafotofoto, mampisavorovoro: Manotikotika kofehy, ? mt, s.: Toa tsaroana misy mandroridroritra, mitambolimbolina, mitangolika: Manotihotika ny kiboko, Ahitsio
Manoty
[hery]
:(oty) mt. p, (manota. za): Mampisara-nono (zaza): Manoty zazo, Ahitsio
Manotahota
[hery]
:(tinta) mt, s,: Miteraka fanaintainana, fanintontsintonana ao amin'ny tena, Ahitsio
Manota
[hery]
:(ota) mt. p. (manotd): Manao hadisoana, heloka: Nanota taminao aho ka tsy mendrika ny hantsoina hoe zanakao akory. 1 Mandika didy na fitsipika na zavatra tsy azo atao: Manota fady, Ahitsio
Manosotra
[hery]
:(hosotra) mt, P. (manosora): Mandalotra, manatavona amin'ny menaka, Sahondra tsan'alina. ? Manamasina, mametraka na manokana hiandraikitra raharaha lehibe sy ambonY: Manosotra ho mpitandrina. - Manoso-potaka: manaratsy ny olona marina no-ho ny volohala na tsy fitiavana. / Manoso.dratsy: mitovitovy amin'ny manoso-potaka ihany, saingy ny ratsy ataon'ny hafa no lazainy fa ataon'ilay olona haratsiny, Ahitsio
Manosona
[hery]
:(sosona) mt, p, (ma. nosdna): Manisy sosona na zavatra anampy na anatevenana avy ao anaty: Manoso. na varatiarana, Ahitsio
Manosoka
[hery]
:(sosoka) mt, p, (ma. nosoha): Manampy na manisy sosoka mba hitovy tantana tsara. Ahitsio
Manosina
[hery]
:(osina) mt, p. (ma. nosena): Manafotetaka, mandrakotra amin'ny fotaka, vovoka, loko, loto..., manavona, manatavona. Ahitsio
Manosika
[hery]
:(tosika) mt. p, (ma. noseha): Mandronjina mba hivoaka amin'ny faritra iray na hamotraka: Aza manosi. ha ahy ianao fa teuam.be it9 akaikiko it9. 1 Mandroaka tsy ho anisan'ny fianakaviana na foko, manary: Ny fokonolona no nanosika azy any ivelan'ny tandna 1 Manakisaka ny vala namefena ny hazandrano mba hidirany ao anaty vovo: Manosika trondro, Ahitsio
Manosy
[hery]
:(hosy) mt, p, (mano. se): Manitsaka: Aza fady fa manosy ny tongotro ianao 1 h,o,: Manao tsinontsinona manimbazimba: Azq manosi~ hosy ny nahitanao soa. + Mamaky bainga amin'ny tanimbary mba hampahalemy azy , hamafazana na hanetsana: Efa manosy tanimbary izao ny olona, 1 Mambabo fana-nana, Ahitsio
Manosaka
[hery]
:(tosaka) mt, p, (ma. nosaha): Mandraraka, mampitobaka,+ Manapaka. Ahitsio
Manorotra
[hery]
:na Miorotra (orotra) mt. p, (manorosa na manorota): Manongotra mandriry amin'ny tanana, manapaka amin'ny antsy, ? M,h,: Manongotra, manombotra, manatsoaka, manala, mandrixy, manesotra. Ahitsio
Manorotoro
[hery]
:(torotoro) mt. P. (manorotoroa): Mamaky potipotika, manamontsana. Ahitsio