Litera T

A | B | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | Z
Tinambitamby: (tambitamby) mt. ih. misy tsofoka in: Voatambitamby, notambatambazana. Ahitsio
Tinamby: (tamby) mt. ih, misy tsofoka in: Voatamby, voakarama Ahitsio
Tinampina: (tampina) mt. ih. misy tsofoka in: Voatampina, tampenana, tsentsenana, sakanana: Efa notinampinao ue ilay lava-boalauo atsy? Ahitsio
Tinampoka: (tampoka) mt. ih. misy tsofoka in: Voatampoka, notampohina: Notinampok'i Rainy Ikoto ka tsy nahateny. Ahitsio
Tinampona: (tampona) mt. ih, misy tsofoka in: Voajery, jerena avy eny ambony: Notinampony ny lohasaha manodidina ka variana izy. Ahitsio
Tinapaka: (tapaka) mt. ih, misy tsofoka in: Voatapaka, tapahina: Notinapaka tamin' ny fiuoriana farany fa hanao sahoby ny fikambanana. Ahitsio
Tinataka: (tataka) mt. ih, misy tsofoka in: Voatataka, notatahana, rovitra azon-javatra: Notinataky ny tsilo tetsy am-bauahady ny akanjoko. Ahitsio
Tinatatra: (tatatra) mt. ih, misy tsofoka in: Nasiana tatatra, notatarana, novakina: Lakandrano uao notinatatra io. Ahitsio
Tinazona: (tazona) mt. ih. misy tsofoka in: Voatazona, notazonina. Ahitsio
Tinehaka: (tehaka) mt, ih, misy tsofoka in: Voatehaka, notehafina: Notinehaky ny mpijery aoka izany ireo mpilalao. Ahitsio
Tinehika: (tehika) mt, ih. misy tsofoka in.' Voatehika, tehefana, voakasika: Zara raha notinehiko ilay uoankazo fa avo loatra. Ahitsio
Tinendry: (tendry) mt. ih. misy tsofoka in: Voatendry, notendrena, alefa: Notinendrin'ny fanjakana tany Maroantsetra izy. ? Kitfhina, ampanenoina raha zavamaneno misy tadiny no lazaina: Auereno kely ilay feonkira notinendrinao tao. Ahitsio
Tinentina: (tentina) mt. ih. misy tsofoka in: Voatentina, tentenana, nasiana loko: Notinentina loko mena ny uarauarany. ? Alana baraka: Notinentiny uaua ratsy aho ka tsy manaiky. Ahitsio
Tinery: (tery) mt. ih. misy tsofoka in: Voatery, noterena, noporetina, novozonana: Notinerin'ny polisy izy uao nilaza. Ahitsio
Tinetika: (tetika) mt. ih. misy tsofoka in: Voatetika, notetehina: Hena efa notinetika asiana uidiny. ? Kasaina: I-ty trano ity no notinetiko houidina. Ahitsio
Tinety: (tety) mt, ih. misy tsofoka in: Voatety, notetezina, naleha na nodiavina novakivakina hatraiza hatraiza: Notinetiko iny uodiuona rehetra iny fa tsy hitako ilay ondry uery. Ahitsio
Tinevateva: (teuateua) mt. ih. misy tsofoka in: Voatevateva, voalikalika, notevatevaina: Notineuateuanao ny raiko. Ahitsio
Tinevika: (teuika) mt. ih. misy tsofoka in: Voatevika, notevehina, noloahana (sofina): Efa notinevika ue io zazauauy io? Ahitsio
Tinevy: (tevy) mt. ih. Misy tsofoka in: Voasa (enti-milaza tany vao), notevezina: Ala uao notineuy ity. ~ Lanilanina befahatany: Notineuiny tamin'ny hadalana ny uolany. Ahitsio
Tinezitra: (tezitra) mt. ih. misy tsofoka in: Voatezitra, notezerana, enti-milaza olona nahatezitra ka norahonana. Ahitsio