Litera K

A | B | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | Z
Ketoka: a: Karazan-kazo mafy be tsiratsirany. Ahitsio
Ketoka: a: Kaikitra mafy, fanerena amin'ny nify na tandra, fandramatra / Zava-mahazo noho ny fanaintainana. 6 t.i.f.: Ketohina, aketoka, voaketoka, kfnetoka / mana toka, fanetoka, mpanetoka I anetohana, fanetohana / miketoka / mahaketoka I ketoketoka. Ahitsio
Ketrahina: (ketraka) mt. th, (ketraho): Atao migeragera, gedragedraina: Aza ketrahina ny tady. Ahitsio
Ketraka: p. t.: Tsy henjana, migedragedra: Henjano ity tady it? fa ketraka loatra + Tony: Tsy tsara ny manatona azy fa tsy mbola ketraka ny hatezerany. / Kivy, rera-po: Na tsy afa-panadinana aza izy tsy ketraka ~ ti.f: Ketrahina, aketraka, voaketraka, kinetraka 1 manaketraka, fanaketraka, mpanaketraka 1 anaketrahana, fanaketrahana ) miketraka, fiketraka, mpiketraka liketrahana, fiketxahana I mahaketraka I ketraketraka. Ahitsio
Ketrehina: (ketrika) mt. ih. (ketreho): Tenehina ho masaka: Adiny firy no noketrehinao io tsaramaso io? Ahitsio
Ketrika: a: Feo heno mikotrakotraka amin'ny fitanehana ny nahandro; fahandroana sakafo. - t.i.f: Ketrehina, voaketrika, kinetrika I miketrika, fiketrika, mpiketrika ) iketrehana, fiketrehana 1 mahaketrika 1 ketriketrika / miketriketrika / manetriketrika. Ahitsio
Ketriketrika: (ketrika) a.: Tomany lava, fararemo-dava. Ahitsio
Ketrina: p. t: Ilazana ny olona tsy mahalala na tsy manao zavatra tokony ho fantany, kely saina, tsy ampy saina. - t.i.f: Haketrina, fahaketxina I haketrenana, faha~ ketrenana. ¶ M.h.: Foka, adala, donto sains, donàna velona, taraiky, vendrana. Ahitsio
Ketrona: a.: Fivalombalon'ny hoditra madinika dia madinika amin'ny tarehy na han-china na vozona, avy amin' ny taona mandroso na ny hahiazana: Ny fahanterana mampisy ketrona ny tarehy. 1 Fiforetan'ny zavatra anankiray mora alefitra toy ny lamba amin'ny tenany ihany ka mahatonga azy ohatra ny mivalombalona: Nasainy nasiana ketrona ny zipony. 1 t.if: Aketrona, voaketrona, tafaketrona / manaketrona, fanaketrona, mpanaketrona / anaketronana, fanaketronana I miketrona, fiketrona, mpiketrona I iketronana, fiketronana I mahaka troua I mampiketrona I ketronketrona. ¶ M.h.: Miketrona: miforitra, mivalombalona, milefitra, mifararemotra, mifendrotra, mitofendrotra,, mifentsahona, mikainkona, mikonkina, mikarainkona, mikirotra, mirehoka, mangata-Paraky (kiraro). Ahitsio
Ketsa: a: Vary maniry mbola hafindra: Maitso mahafinaritra ny ketsa - t.i.f: Ketsàna, aketsa, voaketsa, kinetsa I manetsa, fanetsa, mpanetsa / anetsana, fanetsana I mahaketsa I ketsaketsa / manetsaketsa. - F.-p.: Ketsan-dramorainy: enti-milaza fahavitana sy fahalavorarian-draharaha tsy nisy manahirana firy. / Ketsa voasoritra: enti-milaza raharaha efa voalamina tsara tsy misy manahirana intsony. ( Ketsa vohitra: ilazana ny vary nafafy teny an-kavoana tsy misy rano. / Lany mbamin'ny tanin-ketsa: fahataperan'ny fananana hatramin'ny kely indrindra (fiteny matetika amin'ny olona mandanilany foana ny hareny amin'ny loka na zavatra mitovitovy amin'izany). I Mamafy ketsa: mamafy vary. Ahitsio
Ketsaina: (ketsa) mt. ih. (ketsao): Enti-milaza ny vary nambolena efa lehibebe ka afindra eny amin'ny tanimbary: Efa noketsaina ve ny uarinareo er? an-dafy andrefana? Ahitsio
Ketsana: (ketsa) mt ih. (ketsao): Enti-milazany toerana amindrana ny vary vao nambolena: Efa noketsako daholo ny tanimbariko. Ahitsio
Ketsika: sy Ketsiketsika: Jer. Hetsika sy Hetsiketsika. Ahitsio
Ketso: a : Karazam-borona. Ahitsio
Ketso: na Ketsoketso p.t.: Manta vava, tsy mahatana ny teny afenina, basivava, mahay vava ka mahatonga ny tsy fifanarahana. - t.i.f: Miketsoketso, fiketsoketso, mpiketsoketso I iketsoketsoana, fiketsoketsoana 1 mahaketsoketso. Ahitsio
Kevohina: (kevoka) mt. ih. (kevohy): Atao izay hahakevoka azy. Ahitsio
Kevoka: Miseho ho be hambo ka mahatsikaiky, mihevi-tena ho tsara na mahay, te hoderaina, dedaka: Kevoka er? ny anao lahy nidina tamin'ny bisikileta nanao tsy an-kitana tao Ambatouinaky kanjo ter? Antsapanimahazo vao nitsirara tamin' ny auto ny ]ohany. ¶ M.h.: Mpirehareha, be rehaka, kasikasy, kevo-dahy, dedaka, - t.i.f.: Kevohina / mikevoka, fikevoka, mpikevoka / ikevohana, fikevohana / mahakevoka / hakevoka, fahakevoka / hakevohana, fahakevohana. ¶ M.h.: Dedaka, sehoka, somehoka, maivan-kitsaka, be ebo, firinga mievotra, mampilahendrena, mima-ken dry. Ahitsio
Kezahina: (kezaka) mt. ih. (kezaho): Anafahana eo afovoany, fintinina ho kely andilana. Ahitsio
Kezaka: p. t.: Mifintimpintina ny andilana, kely andilana. 1 Fanaovana izay azo atao. i ti.f.: Kezahina, akezaka, voakezaka, tafakezaka / manakezaka, fanakezaka, mpanakezaka 1 anakezahana, fanakezahana 1 mikezaka, fikezaka, mpikezaka I ikezahana, fikezahana / mahakezaka I kezakezaka. ¶ M..: Mikezaka: milofo, mikofo, mirofotra, miezaka, milozoka, mikokotra, mikikitra, mikoko-maty, mikely aina, mimaso, mikiry, mikiribiby, manao salaka fohy rambo, manao sakafo ambany foitra, mandany mondron-kery, tsy mitandro hasasarana, tsy mitarain-tanana ompaka, tsy mikely soroka, mivaky tratra, fola-damosina, mandany ron-doha, mimokitra, mimokimoky,miokitra, mikorambemby, misikim-ponitra, mialakaforo, mialakabontana, miady fo, tsy manamohamo, tsy mikoso-maso, may volon'orona, may volon-tratra, miongobolo, miady fo aman'aina, manao anjolofo, manao kely andilana, milofika, tsy misatry fanahy, tsy mandala ai-na, mikaozatra, manao valangitrika, manao amboa ditsika, manao lazo be, manao ain-tsy ho zavatra, manao ampinga tratra, manao vy very ny aine, tsy manary karama, tsy miala vehana, manao botraika, manao an-ditra, manao an'aina, tsy mandry andro tsy mandry alina, miantotomaty. Ahitsio
Ki:: Tovona: a) Atao eo alohan'ny ft. ka mahatonga anarana milaza fitaovana enti-manao ny asa na manao ny zavatra lazain'ny ft.: Kifafa, kilalao. b) Fanao eo alohan'ny anarana verindroa sasantsasany ka enti-milaza fanahafan-javatra, fa kelikely kokoa (mitovy amin'ny tsi-): Kitranotrano, kiombiomby (tsiombiomby, tsitranotrano). Ahitsio