Litera P

A | B | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | Z
Protesta: a.: Olona anisan'ny antokom-pivavahana protestanta. Ahitsio
Protestanta: (fr, protestant) a.: Antokom-pivavahana kristianina niforona tamin'ny tao-na 1530; ireto avy ny fotokevitra mampiavaka ny Protestanta sy ny Katolika: fiheverana fa samy mandray ny Soratra Masina araka ny fitsilovan'ny Fanahy Masina azy ny olona tsirairay — fa ny finoana dia ampy hahavonjy — tsy misy afa-tsy Sakramenta roa: ny batisa sy ny fanasan'ny Tompo — Andriamanitra irery no ivavahana sy omem-boninahitra ka voahataka araka izany ny fanajana amam-pangatahana amin'i Masina Maria sy ny Olomasina — tsy ekena ny konfesy na filazana ny fahotana mba hahazoana ny famotsorana. Ahitsio
Py: (Ski) p.t.: Maranitra (tan- drok'ombalahy). Ahitsio