Litera a

A | B | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | Z
Afahana: (fahana), mt. at. (afahano): Atao sakafo homena ny vahiny: Inona no hafahana ireto uahinintsika fa ny vary it? tsy misy, ny hena tsy misy? 1 Atao fahan'ny basy, na bala asisika amin'ny basy hitifirana. Ahitsio
Afahatra: (fahatra), mt. at. (afaharo): Asaina mamahatra, mamikitra: Ny tongotrao hauanana afahatra amin'ny uato lampy. Ahitsio
Afahirano: (fahirano), mt. at. (afahazorano): Tapahin-drano, sakanana ny lalana rehetra tsy hahazoan'ny hanina hiditra ao an-tanàna. Ahitsio
Afaho: (faho), mt. at. (afahoy) Afangaro, aharo. Ahitsio
Afahy: (fahy), mt. at. (afahazo): Hatavezina: Hafiriana ireto omby ireto no nafahinao? Ahitsio
Afaingoka: (faingoka), mt. at. (afaingohy): Atao mifaingoka, mifaraingo. Ahitsio
Afaka: mt. ih. Miala, mivaha: Afaha ny tady tamin'ny tongotr'ilay akoho ka lasa izy. ¶ M.h.: tosaka, votsotra, tapaka. 1 Miala, mitsoaka,miombotra, miongotra: Notsofin'ny riuotra ka afaka ny sauilim-barauarana. Nianjera izy ha afaka ny nifiny. ? Miala, miendaka, mikipaka: A-faka daholo ny tafontrano tamin'ilay duo-doza teo iny. ¶ M.h.: lasa, misendaka, misindaka. ~ Miala, mihintsana, miraraka: Afaka daholo ny ravinkazo. 1 Tafahoatra, tafadingana, tafita: Tsy afako io hady io fa be t'ahana 1oatra. Arahaba fa afaka fanadinana. ? Vita, efa, tontosa, azo: Afak'izy roapolo lahy ny tanàna. ? Voala, voaesotra: Afaka ny akotry tamin'ny uary. Tsy mety afaka ilay pentin-dranomainty tamin' ny akanjonao. H.o.: Voala, voavela, voavotsotra: Mandehana fa afaka ny helokao, hoy i Jesoa tamin'ilay boha. ~ Nalana, nmindrana fo: A-faha amin'ny karatra izy fa maro anaka. Afaka tamin'ny loa vola izy. • Nialana: Afaka entam-be aho tamin'ny nahasitranan'ny zanako. ~ Teny fanao saikina matoantenin'ny mpanao, enti-milaza fa manana ny ilaina rehetra mba hahavita zavatra ilay manao ny asan'ny matoanteny: Efa afaka mandeha ny zanako. Tsy afa-manoratra ny tanako. - F.-p. Afa-baraka, afa-pofona: very voninahitra; afa-bela: resy tamin'ny fanorona ka nanarina ny fahareseny indray; afa-doza, afa-paty: voavonjy soa aman-tsara tamin'ny loza saiky nahavoa ny tena; afa-draorao, afa-droromomo: a.b.t. tsy misy marokoroko intsony, madio malamalama; Ho. tsy misy zavatra manahirankirana; afadrofy: afaka aretina (teny firariana atao ny zaza mievina, toy ny hoe: velona, tsy tian-drofy); afa-tsiny: tsy voan'ny tsiny intsony ka ma-haro mandroso amin'izay ha-tao; afaka adidy: tsy miantoka izay hahavitan'ny zavatra iray na izay ho fandehany sa-tria efa nanao izay tokony hatao; afaka aina: maty,tsy misy aina intsony;afa-tondro maso, afa-kenatra: nahavita tsara ny natao ka tsY mahatsiaro menatra na kely aza; Afa-tondro maso isika fa naharesy; afa-jaza: niteraka zaza izay mbola tsy ampy andro ka maty (raha latsaka ny enimbolana an-kibo ilay zaza, dia atao hoe uaky manta no filaza an-dreniny afa-jaza); afa-karatsaka: enti-milaza zavatra vidina na amboarina, ka tsy andoavam-bola ambonin'ny vidiny; afa-pahasahiranana: miaina sambatra, tsy manan-javatra manelingelina ny saina; afa-tsilo, afaka ady: enti-milaza olona narary ka sitrana soa aman-tsara, na bevohoka ka teraka ara-dalàna; afaka entana: tsy manana izay manahirankirana intsony, tsy sembantsembana intsony; afa-pondro: mitovy amin'ny hoe afa-tsiny; afaka alanalana: tsy voasampontsampoe intsony; afa-bary: enti-milaza ny fotoana aorian'ny fanaovam-bary, ny fijiniana; afa-boady: nahatanteraka ny voady natao; afa-diana: tsy manan-javatra mahaliana intsony, izany hoe zavatra tian-kohanina na hojerena; afa-dranompanala: enti-milaza ny rano hafanaina ka vao matimaty;afa-dratsiaina: enti-milaza vehivavy bevohoka nomena izay tiany hohanina ka tsY maniry intsony; afaka olana: voamboatra ny nanahirana; afa-nenina: nahavita izay rehetra azo atao na tokony hatao; afa-paty: nihodivitra ny loza; afa-po: a) manana ny zavatra rehetra üaina: Misaotra indrindra, tompoko, fa afa-po ny zanako eto momba ny fianarana; b) lao, tsy mahazaka intsony: Veromanga nifandray tendre: ianareo soa, izahay tsara; ianareo tsy tia, izahay afa-po. (Hainteny) - d) miaiky fa tsy mahita, amin'ny fangalam-piery, * Oh.: Manan-jandry, afaka olan'entana, manan-joky, afaka olan-teny: enti-milaza fa araka ny fomba nentim-Paharazana malagasy, raha miaraka ny zoky sy ny zandry, ny zandry no miloniy ny entana ary ny zoky kosa no mandray ny fitenenan raha misy. I Aza manirina olona tsy afaka aina: aoka tsy hanao zavatra mbola tsy amin'ny fotoanany. Ahitsio
Afakomaly: p. mt.: Teny enti-milaza ny andro talohan' ny omaly, izany hoe indroa andro alohan'ny andro itenenana: Raha alatsinainy anio, asabotsy afakomaly, Ahitsio
Afaly: (faly), mt. fit. (afalio): Entina mamalifaly. Ahitsio
Afana: a. a) Ny fombafomba rehetra entina manadio na manalavitra ny ratsy, ny loza atahorana: Fanaon'ny olona ny manao afana rehefa auy mandeuina. b) Ny zavatra ampiasaina amin'izany: rano, ram-biby vonoina...: Zatouo telo lahy no nitondra ny afana nialoha ny uahoaka. ? Ny omby vonoina amin'ny fandevenana: Omby folo no na-tao afana tamin'ny nandeuenana an-d Randriamanalina. afanana, voafana 1 maefae, fanafana, mpanafana 1 anafanana, fanafanana Ahitsio
Afanana: (afana), mt. ih. (afano): Diovina, halavitina ny ratsy. Ahitsio
Afandraka: (fandraka), mt. fit. (afandraho): Entina mamandraka, misikotra amin'ny fandraka. Ahitsio
Afandrika: (fandrika), nit, fit. (afandriho): Entina mamandrika: Gilio no nafandrikay ny voronkely fahiny tany antsaha Ahitsio
Afandrotra: (fandrotra), mt. at. (afandroty): Fatorana atao singory: Ny fanambadiana dia afehy mihitsy fa tsy afandrotra fotsiny akory. Ahitsio
Afangopangotra: (fangopangotra), mt. at. (afangopangory): Afadiditra, ahorongorona: Nafangopangotr'ilay zaza ny taretra ka saiky tsy hay nouahana. Ahitsio
Afantaka: (fantaka), mt. at. (afantaho): Atsatoka. Ahitsio
Afantoka: (fantoka), mt, at. (afantohy): Atao mifantoka, mifantsika: Nafantony teny amin-drainy ny masony. Ahitsio
Afantsana: (fantsana), mt. fit. (afantsano): Entina manadio ny aty vava, manontsam-bava: Rano misy fanafody no afantsana raha misy marary any anaty uaua Ahitsio
Afantsika: (fantsika), (afantsiho), rnt. fit.: Enti-milaza izay entina mamantsika: 16, fantsika peta-doha it? afantsika an'io sary io. ? rnt. at.: Araikitra amin'ny toerana na asa iray ka tsy alana eo: Nafantsikao adiny roa teto aho niandry anao. Ahitsio
Afantsitsitra: (fantsitsitra), mt. at. (afantsitsiro): Atao mifantsitsitra, miporitika: Aza afantsitsitra at? ny rano. Ahitsio