Litera M

A | B | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | Z
Malovilovy: (louilovy) p.t: Marisarisa, tsy tsaratsara, tsy metimety: Nahoana tsy tonga ny anadahinao?—Ao ihany izy fa manao malovilovy kely. Ahitsio
Mam: Tovona fanaovana matoantenin'ny mpanao, izay tsy inona fa ny "man-" ihany raha mikambana amin'ny fototeny sasantsasany; toy izao ny fitsipika amin'izany: 1) Rahamikambana amin'ny fototeny manomboka amin' ny f na p ny man, dia miova ho mam ary latsaka ireo ranisoratra ireo: man-fikitra = mamikitra; man-potraka = mamotraka; 2) raha mikambana amin'ny ft manomboka amin'ny b na u ny man, dia miova ho mam, ka ny b mijanona ho b ihany (manbeda = mambeda) na indraindray latsaka (man-babo = mamabo) ary ny v kosa lasa b (man-voly = mamboly) na latsaka (man-velona = mamelona). Ahitsio
Mama: a: Teny enti-milaza ny reny; i Neny. Ahitsio
Mamabo: (baba) mt.p. (marna-boa): Maka ho babo: Tsy nitsahotra namabo ilay mpanjaka nandresy tamin'ny tanàna rehetra nolalovany. / Mandroba, mangalatra: Jiolahy no traira namabo tao Antsaha 1 Maka ho onitsa, manosy:Ny fanjakana no namabo ny fananan'ireo tratra nikomy. Ahitsio
Mamadiditra: (fadiditra) mt.p. (mamadira): Mangorona manodidina: Iza no namadiditra ity tady ity tamin'ny tongodavarangana? 1 Mandadina amy, mifadiditra amy...: Mamadiditra amin'ny hazo ny vahy. Ahitsio
Mamadika: (Btl) p.t.: Enti-milaza tandrok'omby toy ny tandrok'omby kirongo saingy boribory antonony ny fiolany. Ahitsio
Mamadika: (vadika) mt.p. (mamadiha): Manao zavatra miamboho:Mamadika fitaratra ? Mampiseho ny ila na lafiny iray tsy mbola niseho: Marnadika tsihy. 1 Miova ho mpamely nefa nitokisana:Namadika ny firenena izy. / Mamindra faty ho ao amin'ny fasan-drazan a na mamono lambamena: Lasa namadika any arnbanivohitra izy. Ahitsio
Mamady: (vady) mt.p. (marna-dia): Manome ho namana, ho fameno. Ahitsio
Mamafa: ~(fafa) mt.p. (marnafà): Manala ny loto, manaisotra ny potipoti-javatra amin'ny kifafa: Iza no namafa ny tohatra? 1 Mamaoka: Mamafa vilia Ahitsio
Mamafana: (fafana) nit s. (mamafana) : Mandrara-pofona mantra: Endre ! izany tsiotsiodriuotra namaf ana teo amin'ny ilay saham-boninkazo. Ahitsio
Mamafy: (fafy) mt.p. (marnafaza): Manapariaka voa mba hilevina ao anaty tany ka hitsimohany: Izay namafy uoa tsara dia hioty uoa tsara 1 Manely hatraiza hatraiza: Randria no mamafy izany heui-diso izany. ¶ .h.: Manely, mampiely, manapariaka, manaparitaka, manahaka, mampihahaka. 1 Mandanilany foana, mandany an-tetiny: Mamafy vola amin'ny zavatra tsinontsinona io lehilahy io. Ahitsio
Mamaha: (vaha) mt.p. (mamahà): Manaboraka: Mamaha vona 1 Manala fatorana: Mamaha alika 1 Manatsoaka: Mamaha zaigrafY• 1 Manapaka (fanekena): Iza tamintsika àry no namaha ny fanekena voalohany? Ahitsio
Mamahana: (fahana) mt.p. (mamahana): Mifikitra, mamikitra, misaringotra amin'ny zavatra iray mba tsy hianjera: Saiky nianjera tany an-tevana aho raha tsy namahana tamin'ny uody hazo iray. ¶ M. h.: Mamahatra. / Manao ditra tsy handeha, mitokona: Namahana teo am-baravarana izy ka tsy nandeha raha tsy norahonana ¶ Mh.: Mitokona, mihenahena, mitokozihitra. Ahitsio
Mamahana: (fahana) mt.p. (mamahàna) : Manome hanina, mampihinana: Mbola marnahana ny soavaliny i dada./Mamahana ny zanany ny vorona. 1 Manisy fahana: Marnaham-basy. 1 Manodina ny vimiainan'ny famantaranandro mba hahafahany mandeha maharitra:Mamahana famantaranandro. 1 Mampiditra ny kofehy mitsivalana amin'ny lamba tenomina: Efa namahana ny tenona ve izao i Nenibe? - F.-p.: Mamahan-dalitra: mamitaka. / Mamahan-tsofin-jaza: mampanantena zavatra ankizy, mampangina azy amin'ny fampanantenan-javatra azy. Ahitsio
Mamahatra: (fahatra) mt.p. mamahara): Mamikitra, mitazona mafy amin'nytongotra:Namahatra tamin'ny vato ny tongony, nefa nalama ilay vato ka tsy ampy toy inona nikorisa izy dia nianjera tany an-kady. / Mitokona tsy mety mandroso: Notaritina ilay zaza, nefa namahatra ka hany hery nobataina tao. Ahitsio
Mamahatra: (vahatra) mt s. (mamahara): Mandatsa-paka, mamaka: Ho tahaka ny hazo maniry eny amoron-drano izy: mamahatra any anaty rano. Ahitsio
Mamahirano: (fahirano) mt.p.: Tsy manome rano, manao fahirano. Ahitsio
Mamaho: (faho) mt.p. (mamahoa): Mampifangaro, mangaro: Mamaho rano ny divay. Ahitsio
Mamahoaka: (vahoaka) mt.p.: Mamory olona vitsivitsy mba hiasa ary mamahana azy avy eo. 1 Mametraka ho takatry ny vahoaka, mamplély amin' ny vahoaka: Anisan'ny fototry ny fandrosoana ny mamahoaka ny fampianarana. Ahitsio
Mamahotra: (vahotra) mt.p. (mamahora): Mampitahotra, m ampivadi-p o. Ahitsio