Litera L

A | B | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | Z
Lakroa: (fr. la croix) a: Sary na hazo mitanambokovoko mampahatsiaro ny hazo namantsihana an'i Kristy, hita amin'ny toerana maro, indrindra ny toeram-pivavahana (fiangonana, fasana...): Maty teo ambony lakroa i Kristy. Ahitsio
Laky: ft.: Niavian'ny hoe Male ky, halaky, malakilaky. Ahitsio
Lala: p. t. na a: Fantatra (any anindran-tany), ~ Tiana (afovoan-tany): Tsy any ny lalana, ry Idla. i t t f.: Lalaina 1 mahalala, fahalala, mpahalala I ahalalana, fahalalana / mampahalala, mifankahalala I malala. Ahitsio
Lala: a.: Ba na paikan-kira. - F-p,: Lala voalohany: paikan-kira haingankaingana / Lalo faharoa: paikan-kira miadanadana. / Mahay lala na mailala: mihira na mahay mihira manaraka ba. Ahitsio
Lala: a: Fisaonana ny vadymaty. ? Fikarakarana, fitsimbinana. - t.i.f.: Lalaina, voalala / mandala, fandala, mpandala / andalana, fandalana. Ahitsio
Lalaina: (lala) mt ih. (lalao): Tiavina fatratra:Labao ny roy aman-dreninareo, rankizy. Ahitsio
Lalaina: (lala) mt, ih. (lalao): Isaonana. •Karakaraina. Ahitsio
Lalaka: a.: Halehibe-na velarana, halehibe. - t.i.f.: Halalahina, alalaka, voalalaka / manalalaka, fanalalaka, mpanalalaka / analalahana, fanalalahana / mahalalaka / laladalaka / malalaka. Ahitsio
Lalàm-panorenana: a: Lalàna manoritra ny rafitry ny fitondrana amin'ny firenena iray izay mazàna atao latsabato amin'ny vahoaka rehetra ny fampankatoavana azy rehefa avy nampahalalaina azy mazava tsara hatramin'ny an-tsipiriany. Ahitsio
Lalam-po: a: Sitrapo tsy voafetra. Ahitsio
Lalambika: (fr. alambic) a.: Fantsona lava miolikolika difotra ao anaty rano mangatsiaka ka raha mandalo ao anatin'io ny entona dia manjary ranomason-takotra azo angonina indray. Ny lalambika dia ilaina amin'ny fanasitiliana ny alkaola. --as Ahitsio
Lalamby: a.: Lalana nasiana bara vy lava mitovy elanelana hatrany ikorisan'ny kodiaran'ny masinina, lzay atao indrindra koa hoe fiara na kalesin-dalamby; hazo efajoro na vy no rairaindrihana ipetrahan'ireo bars vy. Ahitsio
Lalana: a : Soritra namboarina hatao fandehanana mampitohy toerana na tanàna roa: Tsara ny lalana mankany Mojanga ~ ho.: Manaraha mandrakariva ny lalan'ny fahamarinana. ? Zavatra tsy maintsy atao mba hahatongavana amin'izay kendrena: Ny fikezahana no lalana mi-tondra amin'ny fahombiazana. •Fahazoanamanao zavatra iray, fahazoam-pahefana hanao zavatra iray: Iza no na-nome blanc anao hiditra ato amin'ny schako? (diso ny mampiasa ny teny hoe "alalana" amin'ny fehezan-teny toy io): Mangata-dalana handeha izahay, tompoko. - F-p.: Labam-be, lala-masaka: lalana andehanan'ny oie-na matetika ka manjary mafy ary tsy misy zavamaniry toy ny ahitra. / Lalam-by: lalana natao handehanan'ny kodingo entin'entona na masinina, izay misy tsoria-metaly roa mitovitovy elanelana hatrany isosan'ny kodiaran' ny masinina,/Lalam-boahangY: arabe migodana sady tsars, matetika voavoly hazo ny mdrany roa. / Lalam-be: arabe malalaka sady voavoatra tsara. / Lalam-bitsika: entimilaza ny lalana farany izay kely. ? hi.: enti-milaza koa ny sori-bilana raha manao vazivazy. / Lalampo: sitrapo tsy voafetra, fanaranam-po. / Laban-kely: lalana tsy azon' ny kalesy aleha fa tery sy manivaldvaka na misy trano ny andaniny roa. / Lalan-tokana: entina milaza lalana iray münja tsy misy azo isafidianana.l Lalan-kombana, lalan-kizorana: ny lalana izay tsy maintsy hodiavina sy handehanana. / Laba-maty: lalana efa tsy misy mpandeha intsony fa nialan'ny ma-ro. / Lalan-kanina: ny lalana idiran'ny sakafo ao an-kibo. / Lalan-drivotra: ny orona sy ny vava izay iainana. / Moron-dalana: ny eo akaikin'ny lalana sy ny sisin'ny arabe an-daniny roa. / Sakeli-dalana: lalan-kely mamakivaky ny elakela-tsaha sy trano. / Sampan-dalana na sampanandalana: fihaonan-dalana ma-ro. / Tom bon-dalana: ambindalana efavitan'ny tenatalohan'ny sasany manaraka ao afara. / Vakin'ny laiana: toeerana izay eo am-povoany no manjary lalana aleha. / Mbay lalana: fiteny fanao raha mandalo sy miserana olona. /Diso lalana: tsy nandeha amin'ny tena lalana ka very. / Saran-dalana: ilazana nyvola aloa amin'ny fiara mitondra any amin'ny tany aleha. / Savalalana: fandehanana mialoha mba hijery sy hanamboatra ny lalana halehan' ny maro avy ao aoriana. / Torolalana: fanorotoroana ny fomba hitondrana asa na raharaha. / Voan-dalana: ilazana ireo zavatra nentina avy tany am-pandehanana ho an' ireo nijanona tao an-trano. / Misakan-dalana: mibahana eo amin'izay alehan'ny sasany; enti-milaza ny jiolahy misakana ny mpandeha mba handrobana azy. / Manao hitsin-dalana: tsy manaraka ny tena lalana fa manavatsava na any anaty volin'olona aza; entina milaza koa ny ankizy tsy mahalala fomba izay mandeha manitsy avy hatrany na misy olona na tsia eo anoloany. l Mitari-dalana: mandeha eo aloha harahin' ny maro. / Mangato-dalana: manao mbay lalana, na mangataka fahazoana manao zavatra. j Mahazo lalana, ma-nome lalana: mahazo fahafahana, manome fahafahana hanao zavatra. / Mahatokandalana: ilazana ny zaza efa afaka handeha samy irery na dia tsy miaraka amin'ny lehibe aza. / Mifanindran-dalana: tafaraka an-dalana ka ny iray an-daniny ny iray an-kilany. /Ma-bolana ilalana (maka volana): mandray izao teny rehetra heno ets? sy erj' izao. / Andalan-tohatra: ireo ambaratonga miakatra na midi na amin'ny tohatra. I Kitay telo an-dalana: fomba fizarana ny haren'ny mpivady misaraka, ka ny roa anjaran'ny lahy, ny iray anjaran'ny vavy. * Ohab.: Manao lalan-kitankisoa: enti-milaza ny olona tsy mahalala afa-tsy ny lalana, na ny fomba efamahazatra falehany ihany fa tsy mba mitady hafa na vaovao. /Ny ratsy tsy kely lalana: enti-milaza fa mikaro-kevitra hifetsena sy hanambakana mandrakariva ny ratsy saina noho izy tsy mba voasakantsakan'ny tahotra ny hanao ratsy. / Omaly ir? ny lalana, anio it? ny lalana: mety hiova ny haleha noho ny anton-javatra, sady tsy mety koa raha manao lalan-kitankisoa. / Tapi-dala-naleha toa soki-nanani-bato: ilazana fa tsy misy na inona na inona azo atao intsony. / Tombondalana no on'ny maty, fa ny lalan-k ira isana ihany: entimilaza ny fahafatesana mpahazo ny manana aina, izay samy mbola hodiavin'ny sisa rehetra ihany koa. ¶ Teny misy hevitra ifandraisany: Lalan-kely, lalan-tsarety, lalam-be, arabe, lalam-boahangy, kizo, soritra, diantsarety, sakeli-dalana, kihondalana, fihaonan-dalana, sampan-dalana, hodimirana, finlahana, fivilian-dalana, lalamasaka, kizo tokana, lalantampina. Ahitsio
Lalàna: a.: Fitsipika na amboaram-pitsipika tsy maintsy arahin'ny olon-drehetra, avoakan'ny mpitondra fanjakanà, na voaraikitry ny fomba amam-panao hatra ny fahagolan-tany, na ataon'ny solombavambahoaka: Fan tatrao ve ny lalàna momba ny fifidianana? / Makà hevitra amin' ny olona mpahay lalàna ianao. 1 h.t: Fepetra arahina amin'ny sokajin-javatra na fahaizana manokana: Araka ny lalànan'ny fitsipipitenenana malagasy dia tsy asiana n amin'ny fanakambanon-teny, raha ka na tra no iafaran' ny teny voalohany: Kara-pifidianana - F.-p,: Ara-dalàna: mifanaraka amin'ny didy, amin'izay tena izy sy ara-drarinY• / Lalàm-panjakana: didy ataon'ny fanjakana hitondrana ny vahoaka. / Lalàm-pitondran-tena: ilazana ny fitsipipiainana tokony harahina. / Lalàna velona: didy manankery sy mbola arahina. / Lalàna maty: didy tsy miasa intsony ary efa nofoanana. / Olona mahay lalàna mpahay lalàna: ireo mpitsara sy mpiaro eo amin'ny fitsarana, izay efa vita fianarana ambony momba izany. / Manaradalàna: manaraka an-tsakany sy an-davany ny didy ataon' ny mpitondra, ny fitsipika na fepetra samihafa. / Mandika lalàna: tsy manaraka ny didy fa manao zavatra mifanohitra aminy. Ahitsio
Lalañana: na Lañanana (fit p.) a: Karazana volo lava atao fantsakana rano any an-doharano: trobahana ireo tonony rehetra afa-tsy ilay farany ambany. Ahitsio
Lalandana: a: Zavamaniry fanao fanafody. Ahitsio
Lalandava: p.mt.: Tsy misy fijanonana, tsy misy fitsaharana na fiatoana: Falifaly lalandava izy. ¶ M. h.: Mandrakariva. Ahitsio
Lalandy: a: Karazan'anan-dia maniry amoron-drano na amin'ny honahona, iray karazana amin'ny ravim-bomanga, ary fahandro na fanao salady. Ahitsio
Lalantsara: a,: Efitra elanelany natao ho toa lalana handalovana alohan'ny hidirana ao anatin'ny tena efitra. - F,-p,: Vaky ialantsara: enti-milaza trano misy efitra elanelanin'ny lalantsara, andaniny avy. Ahitsio
Lalao: a: Fialam-boly na fialan-tsasatra, ka ny sasany fandaniana andro fotsiny, ny sasany fampitomboana herim-batana na herin-tsaina: Be lalao loatra ny zanakao no tsy androsoany amin'ny fianarana. ~ Lanonana misy zavatra mahafinaritra: Nisy bobo mahavariana tao antranom-pokonolona omaly. * Vazivazy: Misy manao la-lao ratsy izany. - t.i.f : Ilalaovana, tafalalao / milalao, filalao, mpilalao / ilalaovana, filalaovana f mahalalao I lalaolao I kilalao. Teny iray tarika: Kilalao, afakafaka, fampanononana ankamantatra, anjaingy, antsamotady, antsavily, antsefa, asampinga, baolina, daka, diamanga, fampitaha, fanalafihana, fandroribola, fanenjika, fangalampiery, fanorona, hazakazaka, kanety, katro (katra), kifanimpanina, kiombiomby, kindriandriana, kivarivary, kizanajanaka, moraingy, piarapiara, raboka, ralanitra, sabaka, raosijamba, an-kitsapaka, renin-jaza, sadoka, saribakoly, savoandanitra, tandrimo, tanisa, tapi-ka, tamaboha, tongodovia, tongokazo, tolona, totohondry, tsipilavaka, tsongolobatita, tsontsorimamba, valala manjohy, vatokely miara-ma hita Ahitsio