Teny nampidirina farany

Midoh?ka
[hery]
:(dohdka) mt, s,: Mamoaka feo mangoboka sy mitrena, Ahitsio
Midohaka
[hery]
:(dohaka) mt, p, (midohafa); Mirehareha: Mido. haka ery i sakaiza iny fa na-nome vola be hamitana ny Sekoly, hono, Ahitsio
Midohadoha
[hery]
:(dohadoha) mt, s, na p.t.: Mirehaka, dedadeda. ka, Ahitsio
Midogaga
[hery]
:(dogaga) mt, s, (mi. dogagd): Miandry, mitomoe. poana miandry: Axa midogaga eo re ianao, fa ndeha mba miasa kely e! ? p.t.: Talanjona. Ahitsio
Midofitra
[hery]
:(dofitra) mt, s,: Midona, mipoka: Natsatoko ta. min'ny tany ny angady ka nido fttra fotsiny, Ahitsio
Midofaka
[hery]
:(dofaka) rat, s.: Mivoaka hafanana sy fofona: Midofaka ery izany afon'ampombo izany, Ahitsio
Midodododo
[hery]
:(dodododo) mt, s, (midodododoa): Mandeha haingana, mihazakazaka: La_ sa nidodododo nankany antsena Izy fa nanam.bahiny tampoka, ? Mirohotra haingana: Nidodododo ny uahoa. ka mba hamonjy ny haintra_ no. ? Tonga maika dia mai-ka: Nidodododo izahay, tompoko, hanala alahelo a_ nareo amin'izao fahoriana I. zao, Ahitsio
Midodadoda
[hery]
:(dodadoda) mt. P.: Mandanllany foana, mirobaroba, Ahitsio
Midodadoda
[hery]
:(dodadoda) mt, s,: Mirehitra misy lelafo be, midedadeda. Ahitsio
Midoboka
[hery]
:(doboka) mt, s,: Midafoka mafy ka mirohana sy migoboka: Andeha isika fa midoboka ny amponga, / Nisy nanipy vato tao amin' ny farihy ka nidoboka ny ra. no, ? Mipaika: Nidoboka (na nidobodoboka) ny foko teo am.piandrasana ilay uaovao, ? M.h,: Mitepotepo,mitotototo, mltotovarY. ? Misamonomonona: Midoboka ny ro. fina misy rano, Ahitsio
Midoboka
[hery]
:(doboka) mt, s,: Mitoetra, mipetraka, mi,jano. na elaela amin'ny toerana iray: Nidoboka tany an.tsena tany ry zareo, Ahitsio
Midobibika
[hery]
:(dobibika) mt, s.: Miangona, mivangongo, mijanona mipetra-potsiny: Mido. bibika ao an.tokotany ao ny kitay, Ahitsio
Midobebaka
[hery]
:(dobebaka) mt. s,: Mipetraka, mibahan-toerana noho ny hatezerana, Ahitsio
Midoaka
[hery]
:(doaka) mt, s.: Misandratra, mitorajofo, Ahitsio
Midoadoa
[hery]
:(doadoa) p.t.: Mieboebo, manao teny feno rehareha sy hambo, Ahitsio
Midizina
[hery]
:(dizina) p.t.: Mijoro mitsatoka tsara. Ahitsio
Midizidizy
[hery]
:(dizldizy) p,t, na mt, Mihinjihinjy na midiridiry na mijajirika tsy mihetsika eo amin'izay misy azy, ? Mandeha amin'izao fa tsy mitafy lamba, na mihanjaka, Ahitsio
Miditra
[hery]
:(iditra) mt, s, (midi. ra): Manao ditra: Midttra handeha Zomd ny zafikeli. k o. ? M.h.: Mitokona, mitokozihitra, mihenahena, mikiribiby, mitompo teny fantatra, mikitroka, Ahitsio
Midi-trosa
[hery]
:miditra amin'ny fitrosana, / Midi-droa: an'nY lafiny roa, J Vola miditra: vola azo. ? M.h.: Mitsofoka, mitsorofoka, mijoloka, miditra ma. ninteraka, miborobaka, mi. tsopaka, mitsoropaka, mitsotaka, maninteraka. ? Midi. tra, mandroso miroso, misosososo, mljoioniolona, mi. solontsolona, ? Miditra misoko, misovoka, ? Miditra mirotsaka, milatsaka, miro,-. boka, mitsoboka, mitsabaka, manao tsobo.dranon-dRamiangaly, Ahitsio
Miditra
[hery]
:(iditra) mt, s, (midira): Mandroso avy any ivelany ho ao anatiny: Raha vao niditra tao an-trano izy dia niarahaba. ? Manaiky hiraY amin'ny fianakaviana na hi. kambana amin'ny flkambanana iray: Te hiditra ho za_ nakareo aho ka mangataka ny zanakareo vavy aluo ho vady. / Niditra ho miaramila Rakoto. ? Manomboka miasa: Amin'ny ualo no mi. ditra ny mpiasa, ? Mikasika zavatra tsy raharahan'ny te-na: Aza miditra amin'izany ianao fa zavatra tsy hainao izany, ? M,h,: Mitsabaka. 1 Anaovana ka mahatonga: Mi-8Y iaro maro samihafa miditra amin'ny savony. 1 Tonga betsaka: Miditra ny volan' ny fiarakaretsaka rehefa fa. ran'ny volana, - F,-p,: Idiran-doza, idiran' angano: voan'ny fahasahiranana lehibe, tojo zava-tsarotra izaitsizy, / Idiran-doza na idiran'izay loza: fitenY mirary ratsy ho an'olona, fanom. pana. / Tsy miditra amin' izay izy: tsy araka ny tena izy fa mifandiso be ihany, / Midi-bingo, midi-kizo: mitsofoka amin'ny toe-draharaha mety hanahirana ny tena, / Ahitsio