Teny nampidirina farany

Midoroka
[hery]
:(doroka) mt, a, (midoroha): Mimamomamo: I-saky ny midoroka Rabe, ml. ferinaina ny uady aman.jana_ ny. Ahitsio
Midoroboka
[hery]
:(doroboka) p.t.: Maniry tsars be ravina sady maitso: Midoroboka tzaitsizy ny hazo raha voatohoka zezika betsaka, ~ Malalaka be ambany sy mirebareba: Ny lamaodin'akanjo fahiny ho an'ny uehivavy dia akanjo midoroboka nasiana malako. fa, ? Enti-mllaza ny flhetsiky ny vorontslloza amin'ilay izy mampibontsina ny elany ka miedinedina manao faribolana, Ahitsio
Midorehitra
[hery]
:(dorehitra) p.t.: (izay matetika ialohan'ny teny hoe mena): Mena mivaivay. Ahitsio
Midoraraka
[hery]
:(doraraka) mt, s,: Midonana-poana, manary andro foana, miriorio foana. Ahitsio
Midora
[hery]
:(dora) mt, s, na p.t.: Be rehaka, tsy matY amba. vany, Ahitsio
Midongy
[hery]
:(dongy) mt, s, (midongia): Mitokona tsy mety manao na tsy mety mande. ha: Nidongy tsy nety nihi. nan-kanina Ikoto, ? Manao an-ditra, maka an-kerinY: Ni. dongy ny kilalaon,janako i Bozy kely, - F,-p,: Midongy an.dalana: milaza ny ankizy mitokona tsy mety mandeha eny andalana, / Midongy an.kani. na: tsy mety mihinana fa tsy faly amin'ny anjara omena azy, 1 Midongy zauatr'olona: mitana an-ditra zavatr'olona. ? M.h,: Mihenahena, mihena velona, mimolotra, mampitovy molotra, mizihitra, mitokozihitra, mikiribiby, mainkazo, migin.kazo, mi?timbato, miziriziry, mamatovato, mizihizihy, mamokehana, mandongllongy, mangenahena, mamahana, mitokona, Midongy zavatr'olona, mibodo zavatr'olona, manao bodongerona, manao angovy, manao ditra, Ahitsio
Midongaingy
[hery]
:(dongaingy) p.t.: Fohy tenda, fohy vozona, Ahitsio
Midonendrina
[hery]
:(donendrina) mt, s, na P.t.: Miseho ho donto saina nefa donga vatana. Ahitsio
Midonanaka
[hery]
:(donanaka) mt. s,: Mitanaka foana tsy miasa: Axa midonanaka foana eo ia. nao, ry Koto, fa ndeha mia_ sa tan?, Ahitsio
Midonaka
[hery]
:(donaka) mt, s.; Mivoaka setroka: Midonaka iza. ny afo bran y. Ahitsio
Midona
[hery]
:(dona) mt, s,: Mipaika mafy amin'ny zavatra iray: Nidona tamin'ny vato ny lakana ka saika nivadika, ? M,h,: Mipoka, migona, ? Miafara, tonga hatramy,,,, mivoaka: Midona any Anka. difotsy it9 laiankely tty, ? Mirohondrohona: Midona ny orana any Ankaratra. - F,.p,: Midona ny orana: teny enti-milaza ny voalohan-kotroka any lavitra,izay fambara ny f atongavan'ny fahavaratra. 1 Midona: teny enti-milaza fa mipaika ny mpilalao iray amin'nY lalao daomy, izany hoe tsy mana-na masom-bato mitovy amin' izay miseho, ka mampande. ha an'ilay ao aorianany, Ahitsio
Midoladola
[hery]
:(dola) mt, s, (midoladold): Miraidraika, mi. rona miankavia mlankavanana, ? M .h.: Mitihintihina, mitikintlldna, midihindihina, Ahitsio
Midokadoka
[hery]
:(dokadoka) p.t.: Mirobona maitso sy milenodenoka fatratra: Midokadoka ery izany anana amoron' ny dobo eto Izany, Ahitsio
Midoka
[hery]
:(doka) mt, s, (midoha. fa): Manome doka na dera fantatra izao fa tsy marina, * Ohab,: Midoka tena toy ny papelika: fatratra raha hilaza tsara momba ny tenany, Ahitsio
Midohoka
[hery]
:(dohoka) mt, s,: Mamoaka feo mangoboka sy mitrena, Ahitsio
Midohaka
[hery]
:(dohaka) mt, p, (midohafa); Mirehareha: Mido. haka ery i sakaiza iny fa na-nome vola be hamitana ny Sekoly, hono, Ahitsio
Midohadoha
[hery]
:(dohadoha) mt, s, na p.t.: Mirehaka, dedadeda. ka, Ahitsio
Midogaga
[hery]
:(dogaga) mt, s, (mi. dogagd): Miandry, mitomoe. poana miandry: Axa midogaga eo re ianao, fa ndeha mba miasa kely e! ? p.t.: Talanjona. Ahitsio
Midofitra
[hery]
:(dofitra) mt, s,: Midona, mipoka: Natsatoko ta. min'ny tany ny angady ka nido fttra fotsiny, Ahitsio
Midofaka
[hery]
:(dofaka) rat, s.: Mivoaka hafanana sy fofona: Midofaka ery izany afon'ampombo izany, Ahitsio